• خانه
  • درباره ما
  • اخبار داده‌کاوان
  • یک ابَرسازمان دیگر: سامانه مدیریت پروژه داده‌کاوان در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

یک ابَرسازمان دیگر: سامانه مدیریت پروژه داده‌کاوان در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

زمستان ۱۳۹۶ و بهار ۱۳۹۷ موعد ثبت موفقیتی دیگر در کارنامه مشتریان داده‌کاوان اندیشه برتر شد. حوزه‌های علمیه کشور به مشتریان سامانه مدیریت و کنترل پروژه داده‌کاوان اندیشه برتر پیوست. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور به عنوان متولی این قرارداد، درنظر دارد که با بهره‌گیری از این سامانه، فرآیندها، گردش‌کارها و وظایف جاری در سطوح مختلف را در این سامانه کنترل و مدیریت نماید. با تحقق این امر، چابک‌سازی گردش اطلاعات، تسریع امور و جلوگیری از اتلاف منابع ظرف مدت محدودی به واقعیت تبدیل خواهند شد همان‌طور که پیش‌تر و در دیگر مشتریان این سامانه دیده شده است.
سامانه مدیریت و کنترل پروژه داده‌کاوان پس از طی مسیری نزدیک به یک دهه، بلوغ خویش را در سازمان‌های متعددی آزموده است و تعدد سازمان‌های بزرگ و ابَرسازمان‌ها نوید موفقیت این سامانه است. مقیاس‌پذیری کم‌نظیر این سامانه، ظرفیت استفاده آن را در سازمان‌های بسیار بزرگ با کاربران متعدد و کارهای حجیم و عمیق به اثبات رسانده است تا مُهر اعتمادی بر قابلیت‌های آن محسوب گردد. ازهمین‌روی حوزه‌های علمیه قم با گستردگی کاربران و تنوع نقش‌ها و پیچیدگی فرآیندها به‌عنوان مشتری جدید داده‌کاوان اندیشه برتر، مشتری اخیر این سامانه است.
سامانه تحت‌وب مدیریت پروژه و سازمان داده‌کاوان اندیشه برتر، نسل تازه‌ای از راهکارهای مبتنی‌بر فناوری اطلاعات در حوزه مدیریت پروژه و سازمان است. هسته اصلی این سامانه دربردارنده ابزارهایی چون مدیریت و ثبت زمان، گانت تعاملی، مدیریت وظایف، ساختار شکست کار، مدیریت فرآیند و گردش کار، پایگاه دانش و ابزارهای متنوع دیگر است. علاوه بر هسته اصلی، ماژول‌های مدیریت منابع، مدیریت مالی، مدیریت فروش و مدیریت چابک (ویژه پروژه‌های نرم‌افزاری با مدل اسکرام) نیز به‌عنوان بسته‌های کاربردی طراحی و ارائه شده‌اند.