مدیریت ارتباطات

پیگیری امور مشتریان یا کاربران در سمین با بسته مدیریت ارتباطات فراهم شده است تا فرآیند ارتباط کارشناسان با مخاطبین و حتی مدیریت بازاریابی تسهیل گردد.

افزونه قدرتمند میز امداد

wbs iconافزونه قدرتمند میز امداد

  • قابلیت تعریف سطوح دسترسی پویا
  • امکان درنظرگرفتن SLA و موارد منطبق با آن
  • قابلیت اتصال به سیستم‌های پیامکی و ایمیل
مانیتورینگ وضعیت بازاریابی و مشتریان

wbs iconمانیتورینگ وضعیت بازاریابی و مشتریان

  • امکان گزارش‌گیری برخط از وضعیت بازاریابی
  • بهره‌مندی از انواع نمودارها و گزارش‌ها
  • قابلیت تبدیل گزارش‌ها به خروجی‌های PDF و CSV
مدیریت ارتباط با مخاطبین

wbs iconمدیریت ارتباط با مخاطبین

  • قابلیت تعریف انواع مخاطب
  • امکان اتصال مخاطبان به پروژه‌ها، کارها، کاربران و ...

green search icon

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره بسته مدیریت ارتباط با مشتریان از مجموعه نرم‌افزاری سمین، به پایگاه دانش داده‌کاوان مراجعه فرمایید:

if blue 39 47804

سمین چیست؟!

معرفی جامع سمین

blue document icon

همه اطلاعات را یک‌جا داشته باشید!