• خانه
  • راهکارها
  • راهکارهای موضوعی
  • استقرار انبار داده‌ها

استقرار انبار داده‌ها


انباره داده یا Data Warehouse عبارت است از یک پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات بهینه شده چندین پایگاه داده عملیاتی سازمان برای به‌دست آوردن اطلاعات تحلیلی و آماری. مهمترین کاربرد از انباره داده‌ها، استفاده از آن در داده‌کاوی است. مهمترین خصوصیات یک انباره داده عبارت است از:

  • یکپارچگی اطلاعات
  • غیر فرار بودن داده‌ها (داده‌ها باید تثبیت شده باشند)
  • متغیر بودن داده‌ها با زمان (خصوصیت زمان به هر داده تخصیص داده شده باشد)
  • موضوع‌گرایی داده‌ها (هر داده باید به موضوع مشخصی نسبت داده شده باشد)

معمولاً در یک انباره داده، حجم اطلاعات ده ها و یا صدها گیگابایت است که متشکل از میلیاردها رکورد بوده و لذا استفاده از این داده‌ها برای تحلیل یک موضوع با روش های مرسوم دیتابیس و کوئری‌های معمولی عملاً غیرممکن است؛ زیرا اجرای یک کوئری ساده شاید به ده‌ها ساعت زمان نیاز داشته باشد. لذا متخصصین در طراحی یک انباره داده باید آن را برای اجرای عملیات ها و دستورات OLAP بهینه کنند.

شرکت داده‌کاوان اندیشه برتر افتخار دارد که با تجارب و دانش متخصصین خود در این زمینه، آماده ارائه خدمات در خصوص طراحی و اجرای پروژه‌های انباره داده در سازمان‌ها و کسب‌وکارهای متنوع است.