استقرار انباره داده در سازمان

انباره داده یا Data warehouse عبارت است از یک پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات بهینه شده چندین پایگاه داده عملیاتی سازمان برای بدست آوردن اطلاعات تحلیلی و آماری. مهمترین کاربرد از انباره داده ها، استفاده از آن در داده کاوی است.

مهمترین خصوصیات یک انباره داده عبارت اند از:

  • یکپارچگی اطلاعات
  • غیر فرار بودن داده ها (داده ها باید تثبیت شده باشند)
  • متغیر با زمان بودن داده ها (خصوصیت زمان به هر داده تخصیص داده شده باشد)
  • موضوع گرایی داده ها (هر داده باید به موضوع مشخصی نسبت داده شده باشد)

معمولاً در یک انباره داده حجم اطلاعات ده ها و یا صدها گیگابایت می باشد که متشکل از میلیاردها رکورد می شود، لذا استفاده از این داده ها برای تحلیل یک موضوع با تجارت با روش های مرسوم دیتابیس و Query های معمولی عملاً غیر ممکن بوده و ممکن است اجرای یک Query ساده به ده ها ساعات زمان نیاز داشته باشد، لذا متخصصین در طراحی یک انباره داده باید آن را برای اجرای عملیات ها و دستورات on-line analytical processing یا OLAP بهینه کنند.
اکنون شرکت داده کاوان اندیشه برتر افتخار دارد که با تجارب و دانش متخصصین خود در این زمینه آماده ارائه خدمات در خصوص طراحی و اجرای پروژه های انباره داده و داده کاوی برای سازمان ها می باشد.

برچسب ها: Big data, Data warehouse, انباره داده