مدیریت منابع

توانایی سازمان‌دهی منابع انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات با کمک مجموعه مدیریت منابع در سمین فراهم آمده است تا تخصیص مطلوبی در بستر تقویم زمانی ایجاد گردد.

مدیریت منابع اشتراکی

wbs iconمدیریت منابع اشتراکی

  • قابلیت دسته‌بندی منابع به‌طور نامحدود
  • امکان رزرو آنلاین منابع براساس روز و ساعت کاری
  • مناسب تجهیزات اشتراکی با تعریف ساعات کاری گوناگون
تقویم‌های کاری

wbs icon تقویم‌های کاری

  • قابلیت تعریف نامحدود تقویم کاری
  • امکان ثبت مدت زمان کار طی روز
 مدیریت حضور و غیاب

wbs icon مدیریت حضور و غیاب

  • قابلیت تعریف ساعات کاری افراد و تقویم کاری آتی
  • امکان حضور و غیاب هوشمند و برخط
 تخصیص و تسطیح منابع

wbs icon تخصیص و تسطیح منابع

  • متوازن‌سازی حجم کاری منابع انسانی و منابع تجهیزات
  • یکپارچگی با سیستم حضور و غیاب و تقویم جلسات
  • امکان به‌روزرسانی آنلاین و تحت‌وب

green search icon

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره بسته مدیریت منابع از مجموعه نرم‌افزاری سمین، به پایگاه دانش داده‌کاوان مراجعه فرمایید:

if blue 39 47804

سمین چیست؟!

معرفی جامع سمین

blue document icon

همه اطلاعات را یک‌جا داشته باشید!