مدیریت مالی

برنامه‌ریزی بودجه پروژه و نمایش جریان‌های مالی آن به همراه قابلیت ثبت نرخ دستمزد و محاسبه حقوق مشارکت‌کنندگان، بسته مدیریت مالی سمین را ایجاد کرده است.

جریان مالی پروژه

wbs iconجریان مالی پروژه

  • مانیتورینگ لحظه‌ای درآمدها و هزینه‌ها
  • مدیریت بودجه پروژه‌ها با گزارش‌های متنوع
  • پیش‌بینی جریان نقدی براساس سبد پروژه‌ها
جریان مالی پروژه

wbs iconحقوق و دستمزد

  • محاسبه خودکار نرخ حقوق و دستمزد
  • تعریف نرخ‌ها براساس نقش، فعالیت و افراد
  • درنظر گرفتن سایر هزینه‌ها نظیر مأموریت و مالیات بر ارزش افزوده

green search icon

به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر درباره بسته مدیریت مالی از مجموعه نرم‌افزاری سمین، به پایگاه دانش داده‌کاوان مراجعه فرمایید:

if blue 39 47804

سمین چیست؟!

معرفی جامع سمین

blue document icon

همه اطلاعات را یک‌جا داشته باشید!