مدیریت منابع نگهداری و تعمیرات

مدیریت منابع نگهداری و تعمیرات یکی از قابلیت‌های سامانه است. با استفاده از این زیر سیستم می‌توان منابع مالی، منابع انسانی و منابع اشتراکی را به صورت کاملا یکپارچه با سایر زیرسیستم‌ها مدیریت کرد. زیرسیستم مدیریت منابع می‌توان هزینه‌های مختلف نیروی انسانی، مواد و قطعات و سایر هزینه‌ها را به صورت کاملا یکپارچه با سایر زیرسیستم‌ها کنترل کرد. در این زیرسیستم امکان کنترل منابع انسانی نیز وجود داشته و می‌توان کارهای نگهداری و تعمیرات را به صورت بهینه به پرسنل نگهداری و تعمیرات تخصیص داد.

مدیریت هزینه ها

18 ماژولی است که با استفاده از آن می‌توان به سادگی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات هر تجهیز را به صورت واقعی و برنامه‌ریزی شده محاسبه کرد. هزینه‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات شامل دو قسمت برنامه‌ریزی شده و واقعی در دسترس هستند. همچنین هزینه‌ها از دو جزء هزینه‌های حقوق و دستمزد و هزینه‌های مواد و قطعات تشکیل شده است. هزینه‌های حقوق و دستمزد با توجه به زمان برآوردی و زمان واقعی جهت انجام کار‌ها محاسبه می‌شود و هزینه‌های مربوط به مواد و قطعات نیز به توسط افراد مربوط ثبت می‌شود. ویژگی‌های اصلی این بخش به شرح زیر می‌باشد.

 

ویژگی های اصلی

 • مشاهده هزینه¬های واقعی تجهیز در کنار هزینه برنامه¬ریزی شده تجهیز
 • امکان ایجاد هزینه¬ها در دوره زمانی مشخص تکرار می شوند همراه با تنظیمات متنوع تعداد و مدت زمان تکرار
 • کنترل هزینه ها، هزینه های حقوق و دستمزد و مواد
 • محاسبه ی هزینه های حقوق دستمزد (حاصل از زمان صرف شده در نرخ ساعتی)
 • تعریف نرخ پرداخت ساعتی بر اساس نقش، فعالیت و هر فرد تیم
 • پیش بینی جریانات نقدی برای سبد تجهیزات
 • تنظیمات جامع (مالیات بر ارزش افزوده، واحد پول و ...)
 • امکان ثبت هزینه¬ها در تمام سطوح تجهیز (از سطح فعالیت تا کل تجهیز)
 • نمایش جریان نقدی تجهیزات به تفکیک ماه، فصل و سال

18 17  

اطلاعات بیشتر...

  مدیریت منابع اشتراکی

این ماژول جهت مدیریت کارای تجهیزات و امکانات موجود در سطح سازمان کاربرد دارد. در این ماژول برای هر منبع موجود جدولی به تفکیک ساعات کاری تعریف می‌شود که از طریق آن می‌توان زمان های کاری هر تجهیز را برنامه‌ریزی کرد. ویژگی های اصلی این بخش به شرح زیر می باشد.

  

ویژگی های اصلی

 • تعریف ساعات کاری مختلف برای هر منبع
 • مدیریت تجهیزات مختص هر تجهیز یا برای همه تجهیزات
 • دسته‌بندی منابع در زبانه¬های مختلف
 • رزرو منابع در جدولی از ساعات کاری
 • تعریف دسترسی¬های مختلف به ماژول منابع
 • مشاهده سابقه زمان¬های استفاده از هر منبع
 • تعریف تعداد نامحدود دسته¬ها و منابع ذیل هر دسته  

اطلاعات بیشتر...

  مدیریت منابع انسانی

Resource Management در سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات، برنامه‌ریزی فعالیت‌های نگهداری، ابتدا به صورت عادی صورت می گردد پس از آن با توجه به زمان های واقعی در دسترس حجم کاری بین تیم عملیاتی متوازن و متعادل می¬شود. ویژگی¬های اصلی این بخش به شرح زیر می¬باشد.

  ویژگی های اصلی

 • نمایش کارهای کارمندان در طول زمان همراه با کل حجم کاری
 • نمایش حجم کار برنامه ریزی شده نسبت به ظرفیت موجود به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • به¬روزرسانی کارها و کارمند با استفاده از drag and drop
 • یکپارچگی با سیستم حضور و غیاب (در نظر گرفتن تعطیلات و مرخصی)
 • یکپارچگی با تقویم جلسات
 • امکان تعیین نوع تخصیص منبع (یکنواخت، از ابتدا و ...)

اطلاعات بیشتر...

 

 تقویم های کاری

12 در سامانه می‌توان تقویم های کاری متنوعی ایجاد کرد. به هر یک از افراد تیم نگهداری تقویم کاری معینی تخصیص داده می‌شود. در این بخش می‌توان تنظیمات متنوعی مانند روزهای تعطیل و ساعات کاری نیز وجود دارد. ویژگی¬های اصلی این بخش به شرح زیر می باشد.

 

ویژگی های اصلی

 • تعریف تعداد نامحدود تقویم¬های کاری
 • امکان ثبت ساعت شروع و پایان کار
 • ثبت مدت زمان کاری طی روز
 • ثبت روزهای کاری هفته و ثبت روز شروع هفته

   

اطلاعات بیشتر...

 

برچسب ها: بهای تمام شده, تقویم کاری, مدیریت منابع, برآورد هزینه, منابع انسانی, نگهداری و تعمیرات, pms, cmms, نت