برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات

در این قسمت امکانات و ماژول‌هایی از سامانه معرفی می‌شود که با استفاده از آن‌ها می‌توان تجهیزات مختلف را در سامانه تعریف کرد و برنامه‌ریزی‌ها و کنترل‌های مربوطه را برای هر تجهیز انجام داد. امکانات اصلی این بخش می‌توان به تعریف شناسنامه هر تجهیز و درخت تجهیزات اشاره کرد. در ادامه به بررسی امکانات مختلف این بخش پرداخته می‌شود.

مدیریت تجهیزات

در این قسمت امکانات و ماژول‌هایی از سامانه معرفی می‌شود که با استفاده از آن‌ها می‌توان تجهیزات مختلف را در سامانه تعریف کرد و برنامه‌ریزی‌ها و کنترل‌های مربوطه را برای هر تجهیز انجام داد. امکانات اصلی این بخش می‌توان به تعریف شناسنامه هر تجهیز و درخت تجهیزات اشاره کرد. در ادامه به بررسی امکانات مختلف این بخش پرداخته می‌شود.

 درخت تجهیزات

1 با استفاده از امکانات موجود در این بخش می­توان تجهیزات مختلفی که در سازمان موجود می­باشد به صورت درختی دسته­بندی کرد. در این بخش می­توان تعریف کرد هر فرد به کدامیک از تجهیزات دسترسی داشته و نقش فرد در هر تجهیز قابل تعریف است. ویژگی­های اصلی این بخش شامل موارد ذیل است.

 

ویژگی های اصلی

 • تعریف سطوح نامحدود برای درخت تجهیزات
 • تعریف سطوح دسترسی افراد به تجهیزات مختلف
 • تعریف تعداد نامحدود تجهیزات در سیستم
 • انعطاف پذیری بالا و قابلیت سفارشی سازی برای انواع تجهیزات
 • مدیریت سبدی تجهیزات

1 Equipment  

اطلاعات بیشتر...

  شناسنامه تجهیزات

3 شناسنامه هر تجهیز دارای اطلاعات پایه‌ای از تجهیز مورد نظر می‌باشد. اطلاعات مختلف در قالب فیلدهای با انواع مشخص (فهرست، تاریخ، محاسباتی و...) قابل ثبت است. با استفاده از شناسنامه می‌-توان گزارش‌های لازم از اطلاعات مربوط به تجهیزات تهیه کرد. از ویژگی‌های اصلی در این قسمت امکان تعریف شناسنامه تجهیز به صورت سفارشی برای سازمان می‌باشد. ویژگی‌های اصلی این بخش به شرح زیر می‌باشد.

 

ویژگی های اصلی

 • تعریف تعداد نامحدود فیلد برای شناسنامه
 • تعریف نوع فیلد (فهرست، متن، محاسباتی، بولی، تاریخ و ...)
 • گزارش گیری از مقادیر فیلدها برای همه تجهیزات
 • امکان اجباری کردن فیلدها برای تکمیل  

اطلاعات بیشتر...

  الگو تجهیزات

4 همه اجزای هر تجهیز شامل فعالیت‌ها، تیم، اسناد و... به عنوان یک الگوی تجهیز، قابل ذخیره‌سازی هستند. با استفاده از الگوی تجهیز می‌توان به آسانی و در کمترین زمان تجهیز جدید ایجاد کرد. ویژگی‌های اصلی این بخش به شرح زیر می‌باشد

  ویژگی های اصلی

 • امکان تعریف تعداد نامحدود الگوی تجهیزات
 • ذخیره¬سازی کامل تجهیز شامل تیم، نقش ها‌، کارها و اسناد

اطلاعات بیشتر...

برنامه ریزی فعالیت ها

در این قسمت امکاناتی از سامانه که مربوط به برنامه ریزی فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات است معرفی می‌شوند. با استفاده از امکانات این بخش می‌توان فعالیت‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری را به صورت کامل مدیریت کرده و از وضعیت امور انجام شده اطلاع حاصل کرد. همچنین برنامه‌ریزی فعالیت‌های دوره‌ای به سهولت امکان‌پذیر است.

 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

5 فعالیت‌های دوره‌ای را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول مربوط به فعالیت‌هایی است که در دوره‌های زمانی بایستی انجام شوند و دسته دوم مربوط به فعالیت‌هایی است که وابسته میزان کارکرد دستگاه می‌باشد. (کارکرد دستگاه با استفاده از پارامترهای مختلفی مانند زمان کارکرد، مسافت کارکرد و...) قابل تعریف است. فعالیت‌هایی که دارای دوره زمانی هستند در سیستم به صورت مستقیم قابل برنامه‌ریزی است و برای برنامه‌ریزی فعالیت‌هایی که وابسته به میزان کارکرد هستند امکان اتصال سامانه به تجهیزات کنترلی تجهیز مربوطه بوده و در موعد تعریف شده فعالیت مربوطه در سیستم تعریف می‌شود. ویژگی‌های اصلی این بخش به شرح زیر می‌باشد.

 

ویژگی های اصلی

 • تعریف کارها با دوره¬ی زمانی به صورت متنوع و پیشرفته
 • ایجاد کارهای دوره‌ای به صورت خودکار و تخصیص به فرد مربوطه
 • ارتباط با تجهیزات جهت دریافت اطلاعات مربوط به کارکرد و ایجاد فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات به صورت خودکار و تخصیص به فرد مربوطه
 • قابلیت پیوست انواع فایل‌ها به هر تعداد و اندازه، ذیل فعالیت‌های تجهیز
 • قابلیت تعریف گردش کار برای کار‌ها و فعالیت‌ها متناسب با نقش‌ها و فرآیند‌ها
 • قابلیت تعریف وابستگی بین فعالیت‌های تجهیزات مختلف
 • اطلاع رسانی از آخرین وضعیت فعالیت‌ها از طریق ایمیل و پیامک
 • افزودن چک لیست برای کار‌ها
 • تعریف الگوهای چک لیست
 • امکان وابسته سازی پیشرفت کار‌ها به آیتم‌های چک لیست  

اطلاعات بیشتر...

 تعمیرات اضطراری تجهیزات

Task برای خرابی‌های که در تجهیزات مختلف رخ می‌دهد. می‌توان توسط افراد مربوطه کار تعریف می‌شود و به فرد مسئول واگذار می‌شود. در این قسمت می‌توان اولویت انجام کار نیز مشخص شود. امکانات اصلی این بخش به شرح زیر می‌باشد.. 

 ویژگی های اصلی

 • قابلیت پیوست انواع فایل‌ها به هر تعداد و اندازه، ذیل فعالیت‌های مربوط به تجهیز
 • قابلیت تعریف گردش کار برای کار‌ها و فعالیت‌ها متناسب با نقش‌ها و فرآیند‌ها
 • قابلیت تعریف وابستگی بین فعالیت‌های یک تجهیز و تجهیزات مختلف
 • اطلاع رسانی از آخرین وضعیت فعالیت‌ها از طریق ایمیل و پیامک
 • افزودن چک لیست برای کار‌ها
 • تعریف الگوهای چک لیست
 • امکان وابسته سازی پیشرفت کار‌ها به آیتم‌های چک لیست  

اطلاعات بیشتر...

 مدیریت فرآیند

6 گردش کار لازم جهت انجام امور مختلف را می‌توان با استفاده از فرآیندهای قابل تعریف در سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات محقق ساخت. امکان تعریف دسترسی به فرآیندهای مختلف توسط نقش‌های تعریف در سامانه و تعریف فیلدهای سفارشی ذیل هر فرآیند از ویژگی‌های این بخش می‌باشد. ویژگی‌های اصلی این بخش به شرح زیر می‌باشد.

 

ویژگی های اصلی

 • امکان تعریف فرآیندهای مختلف و استفاده از این فرآیند‌ها در تجهیزات تعریف شده
 • امکان تخصیص فرآیند‌ها به نقش‌های مربوطه در هر تجهیز
 • پیاده سازی فرآیندهای مختلف با استفاده از ماتریس‌های ساده
 • امکان تعریف فیلدهای اطلاعاتی متناسب با هر فرآیند
 • امکان تعیین دسترسی به فیلدهای اطلاعاتی متناسب به نقش‌های و وضعیت‌های فرآیند

7 6  

اطلاعات بیشتر...

  مدیریت اسناد

8 امکان پیوست اسناد ذیل فعالیت‌های هر تجهیز وجود دارد. علاوه بر آن ماژول جداگانه‌ای جهت سازمان‌دهی اسناد مربوط به تجهیزات طراحی شده است که ذیل هر تجهیز می‌توان اسناد مختلفی را ذخیره کرد. هر سند می‌تواند در یک دسته‌بندی قرار داده شود و هر فرد می‌تواند متناسب با نقش خود به اسناد دسترسی داشته باشد. همچنین سابقه نسخه‌های مختلف یک سند نیز در سامانه ذخیره می‌-شوند. ویژگی‌های اصلی این بخش به شرح زیر می‌باشد.

 

ویژگی های اصلی

 • قابلیت تعریف دسته‌بندی اسناد
 • قابلیت تعیین دسترسی برای هر نقش به هریک از دسته‌بندی‌های اسناد (دیدن، ویرایش، افزودن و حذف)
 • امکان افزودن چند فایل به هر سند
 • پشتیبانی از انواع مختلف فایل‌ها
 • امکان ثبت سابقه نسخه‌های مختلف اسناد
 • جستجو در اسناد

اطلاعات بیشتر...

  پیگیری زمان

9 کاربران در حین انجام کارهای محوله، می‌توانند زمان‌های صرف شده در آن کار را گزارش کنند؛ در نتیجه زمان‌های صرف شده در کل تجهیز قابل محاسبه خواهد بود. همچنین با تعریف دستمزد هر یک از کاربران می‌توان هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی در تجهیز را محاسبه نمود. دریافت گزارش عملکرد کاربران در بازه‌های زمانی نیز از قابلیت‌های این ابزار می‌باشد. ویژگی‌های اصلی این بخش به شرح زیر می‌باشد. 

ویژگی های اصلی

 • پیگیری زمان به تفکیک تجهیز، فعالیت و کاربر
 • قابلیت دریافت انواع گزارش از عملکرد زمانی
 • تایم شیت بر اساس بازه زمانی دلخواه
 • سهولت ثبت زمان توسط کاربران
 • امکان ثبت زمان خودکار توسط سامانه
 • تقویم برای پیگیری روز به روز زمان
 • ثبت زمان به تفکیک فعالیت‌های انجام شده

9 10  

اطلاعات بیشتر...

 سیستم هشداردهنده

تمام کاربران با توجه به دسترسی می‌توانند هشدار‌های مختلفی را تعریف کنند. هر هشدار از طریق ایمیل، اطلاع رسانی می‌شوند. به عنوان مثال هشدار‌ها می‌توانند روی کارهای عقب مانده یا موارد دیگری که کاربر آن را تعریف کرده است، اعمال شوند. ویژگی‌های اصلی این بخش به شرح زیر می‌ باشد.

 ویژگی های اصلی

 • ارسال هشدار از طریق ایمیل به یک یا چند نفر
 • تعریف سه نوع هشدار شامل تذکر، اخطار و هشدار
 • تنظیم شرایط اخطار در مورد فعالیت و تجهیز
 • پیکربندی زمان ارسال اخطار (به عنوان مثال دو روز قبل از سررسید کار)

اطلاعات بیشتر...

 خروجی PDF با قابلیت سفارشی‌سازی

PDF Theme از تمام داده‌های نرم‌افزار می‌توان خروجی با فرمت PDF و آرم شرکت تهیه کرد. به عنوان نمونه: تمامی لیست کار‌ها، تجهیزات و... ویژگی‌های اصلی این بخش به شرح زیر می‌باشد.

 

ویژگی های اصلی

 • خروجی PDF همراه با نشان شرکت
 • تعداد نامحدود الگوهای خروجی
 • تعریف ساده قالب خروجی
 • قابلیت تعریف چیدمان خروجی   

اطلاعات بیشتر...

برچسب ها: مدیریت اسناد, مدیریت فرآیند, پیگیری زمان, نگهداری و تعمیرات, pms, cmms, برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات, تعمیرات اضطراری, نت