سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات تحت وب

سامانه‌های نرم افزاری راهکارهایی جهت تسهیل انجام امور مختلف هستند. یکی از کاربردهای این سامانه استفاده در سیستم‌های نگهداری و تعمیرات است. نرم افزار نگهداری و تعمیرات تحت وب شرکت داده کاوان اندیشه برتر جز سیستم‌های نگهداری و تعمیرات رایانه‌ای (CMMS) می‌باشد که با استفاده از آن می‌توان کلیه امور مربوط به نگهداری و تعمیرات از مرحله برنامه ریزی تا عملیات و کنترل عملکرد را به صورت یکپارچه مدیریت کرد. همچنین می‌توان گزارش‌های مختلف عملیاتی و مدیریتی را تهیه کرد.

سامانه نگهداری و تعمیرات از سه زیر سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، مدیریت منابع نگهداری و تعمیرات و گزارش و داشبردها تشکیل شده است. زیرسیستم‌های مختلف سامانه با یکدیگر کاملاً یکپارچه هستند. همچنین سامانه نگهداری و تعمیرات زبان‌های فارسی و انگلیسی و تقویم‌های شمسی و میلادی پشتیبانی می‌کند.

برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات

نمونه تصویردر زیرسیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات امور پایه ای و اولیه مدیریت نگهداری و تعمیرات انجام می شود. امکانات مختلفی در این زیرسیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات وجود دارد که با استفاده از آن ها می توان درخت تجهیزات سازمان را تشکیل داد و فعالیت های مختلف مربوط به هر تجهیز را در فرآیندهای مختلف برنامه ریزی کرد.

 ماژول های اصلی

 •  مدیریت تجهیزات
 •  برنامه ریزی فعالیت ها
 • مدیریت فرآیند
 • مدیریت اسناد
 • پیگیری زمان
 • سیستم هشداردهنده
 • خروجی های PDF

ماژول‌های اصلی

 اطلاعات بیشتر...

مدیریت منابع نگهداری و تعمیرات

نمونه تصویرمدیریت منابع نگهداری و تعمیرات یکی از قابلیت های سامانه است. با استفاده از این زیر سیستم می توان منابع مالی، منابع انسانی و منابع اشتراکی را به صورت کاملا یکپارچه با سایر زیرسیستم ها مدیریت کرد. زیرسیستم مدیریت منابع می توان هزینه های مختلف نیروی انسانی، مواد و قطعات و سایر هزینه ها را به صورت کاملا یکپارچه با سایر زیرسیستم ها کنترل کرد. در این زیرسیستم امکان کنترل منابع انسانی نیز وجود داشته و می توان کارهای نگهداری و تعمیرات را به صورت بهینه به پرسنل نگهداری و تعمیرات تخصیص داد.

ماژول های اصلی

 • مدیریت هزینه ها
 • مدیریت منابع اشتراکی
 • مدیریت منابع انسانی
 • تقویم های کاری

ماژول‌های اصلی

اطلاعات بیشتر...

گزارش‌ها و داشبردها

نمونه تصویرجهت کنترل عملکرد کارکنان و تجهیزات مختلفی که در سازمان وجود دارد می توان از زیرسیستم گزارش ها و داشبرد استفاده کرد. یکی از ویژگی های اصلی که در این قسمت وجود دارد امکان تعریف داشبردهای مختلف برای افراد مختلف است که با استفاده از آن می توانند به گزارشات مربوطه دسترسی داشته باشند. در سامانه برای هر تجهیز شناسنامه عملیاتی وجود دارد که در آن خلاصه فعالیت ها و سایر توضیحات مربوط به تجهیز در آن ثبت می شود.

ماژول های اصلی

 • داشبرد شخصی
 • شناسنامه عملیاتی تجهیز
 • گزارش ها

ماژول‌های اصلی

اطلاعات بیشتر...

 

برچسب ها: تحت وب, نگهداری و تعمیرات, مدیریت نگهداری و تعمیرات, pms, cmms, برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات, نرم افزار نگهداری و تعمیرات, سامانه نگهداری و تعمیرات, نت