سامانه مدیریت وظایف (Task Manager)

سامانه مدیریت وظایف تحت وب از دو زیرسیستم اصلی تشکیل شده است. زیرسیستم اول سامانه شامل ماژول های ابتدایی جهت مدیریت وظایف و واحدهای سازمانی است که با عنوان مدیریت کارها و واحدهای سازمانی شناخته می شود. زیرسیستم دوم شامل ماژول هایی برای امور پیشرفته مدیریت وظایف می شود که با عنوان مدیریت وظایف پیشرفته شناخته می شود.

مدیریت کارها و واحدهای سازمانی

زیرسیستم مدیریت کارها و واحدهای سازمانی هسته ی اصلی سامانه مدیریت وظایف است و هر آنچه که برای برنامه ریزی و کنترل کارها و منابع انسانی نیاز است فراهم می کند. از قابلیت های برجسته این بخش می توان به تعریف چارت سازمانی، تعریف فرآیندهای کاری مختلف برای هر واحد سازمانی داشبردهای متنوع و قابل شخصی سازی برای هر فرد جهت مدیریت کارها اشاره کرد.

ماژول ها

 • مدیریت و کنترل واحدهای سازمانی
 • داشبرد شخصی برای مدیریت کارها
 • داشبرد واحد سازمانی
 • مدیریت اسناد واحد سازمانی
 • مدیریت فرآیندهای کسب و کار
 • ثبت ساعت های کارکرد (Time Sheets)
 • دانشنامه (ویکی)
 • سیستم هشداردهنده
 • تالار های گفتگو
 • تابلو اعلانات
 • اخبار

ماژول ها ...

اطلاعات بیشتر...

مدیریت وظایف پیشرفته

زیرسیستم مدیریت وظایف پیشرفته از سامانه مدیریت وظایف شامل ماژول هایی برای سهولت برنامه ریزی، مدیریت کارای منابع و تسریع ارتباط بین پرسنل است. همچنین در این مجموعه ماژول پایگاه دانش جهت سهولت مستندسازی و انجام امور مربوط به مدیریت دانش نیز وجود دارد. از ویژگی های این زیرسیستم می توان به حضور و غیاب از طریق سامانه مدیریت وظایف و امکان تعریف تقویم های کاری مختلف برای پرسنل شرکت اشاره کرد.

ماژول ها

 • مدیریت تجهیزات
 • مدیریت حضور و غیاب
 • تقویم کاری
 • مدیریت وظایف در موبایل
 • چت
 • پایگاه دانش
 • تقویم جلسات
 • یادآور سریع کارها
 • خروجی PDF همراه با آرم شرکت

ماژول ها ...

اطلاعات بیشتر...

برچسب ها: Task Manager, مدیریت وظایف, مدیریت وظایف تحت وب, سامانه مدیریت وظایف, مدیریت واحدهای سازمانی, سیستم مدیریت وظایف