• صفحه نخست

مدیریت منابع - داده کاوان اندیشه برتر

تسطیح منابع

در سامانه مدیریت پروژه می‌توان فشار کاری افراد را تنظیم کرد. با استفاده از این امکان، می‌توان به کارهای پروژه را به تفکیک افراد مختلف، مشاهده کرد و با وجود زمان برآوردی در کارها میزان کارهای محول شده به فرد مشخص می‌شود.
برای دسترسی به به ماژول مدیریت منابع می‌توان از طریق تب مدیریت منابع یا دکمه مدیریت منابع در گانت پروژه به این ماژول دسترسی داشت.
 • در این ماژول می‌توان به صورت مستقیم کارها را ویرایش کرد (تغییر در زمان برآوردی، تاریخ شروع، تاریخ سررسید و...) برخی از قالبیت هایی که در این ماژول به مدیریت بهتر منابع کمک می‌کنند. شامل موارد ذیل است.
 • رنگ بندی میزان تخصیص کار به هر منبع در نمایش‌های هفته‌ای و ماهانه. رنگ بندی به صورت طیف بوده و حالت‌های کلی زیر وجود دارد
  بدون تخصیص: سفید
  under allocate (کمبود تخصیص و وجود ظرفیت کاری خالی) زرد
  تخصیص بهینه سبز
  Over allocate (اضافه تخصیص) قرمز
 • نمایش کارها در نمایش هفته‌ای و ماهانه وجود اضافه شده است.
 • عنوان هر کار در کنار میله مربوطه نشان داده می‌شود. همچنین زمان برآوردی هر کار نیز در کنار میله مربوطه نشان داده می‌شود.
 • در قسمت مدیریت منابع کلی امکان نمایش کارها به تفکیک پروژه یا مایلستون برای هر کاربر نیز وجود دارد.
 • با کلیک بر روی ردیف مربوط به هر کار به صورت خودکار به تاریخ شروع کار مربوطه اسکرول می‌شود.
 • هشدار در هنگام تعریف کاری که اضافه تخصیص ایجاد می‌کند.
 • مشاهده کل زمان تخصیص داده شده به فرد در پروژه‌های مختلف.

تنظیمات مدیریت منابع

دسترسی به تنظیمات مدیریت منابع از طریق تب مدیریت منابع در تنظیمات پروژه در دسترس است در این قسمت موارد ذیل وجود دارد.
تخصیص دهنده پیش‌فرض: در این قسمت می‌توان تخصیص دهنده پیش‌فرض برای تخصیص منابع انتخاب شود که می‌تواند به صورت از پایان، از شروع یا یکنواخت باشد.
فعال بودن دیده‌بان: در صورت فعال بودن این گزینه هنگامی که کار با اضافه تخصیص تعریف می‌شود د راین مورد هشدار داده می‌شود. همچنین در صفحه کاری که دارای اضافه تخصیص است نیز هشدار مربوطه وجود خواهد داشت.
تنظیمات کلی ماژول مدیریت منابع در پست مرتبط و قسمت مدیریت سامانه ارائه می‌شود.

مدیریت منابع

ماژول های این مجموعه جهت مدیریت منابع انسانی و تجهیزات مختلف سازمان کاربرد دارد. برای مدیریت منابع انسانی امکان تعریف تقویم های کاری مختلف با تنظیمات متنوع جهت برنامه ریزی و کنترل منابع انسانی وجود دارد. همچنین می توان فشاری کاری افراد و تیم های مختلف را در سطوح متنوع تسطیح کرد. جهت مدیریت تجهیزات امکان تعریف تقویم کاری برای هر تجهیز با هدف برنامه ریزی و کنترل ساعات کاری آن وجود دارد. در این بخش ماژولی برای مدیریت حضور و غیاب پرسنل نیز طراحی شده است.

مدیریت تجهیزات

نمونه تصویراین ماژول جهت مدیریت کارای تجهیزات و امکانات موجود در سطح سازمان کاربرد دارد. در این ماژول برای هر منبع موجود جدولی به تفکیک ساعات کاری تعریف می شود که از طریق آن می توان زمان های کاری هر تجهیز را برنامه ریزی کرد.

ویژگی های اصلی

 • تعریف ساعات کاری مختلف برای هر منبع
 • مدیریت تجهیزات مختص هر پروژه یا برای همه پروژه ها
 • دسته بندی منابع در زبانه های مختلف
 • تعریف تعداد نامحدود دسته ها و منابع ذیل هر دسته
 • رزرو منابع در جدولی از ساعات کاری
 • تعریف دسترسی های مختلف به ماژول منابع
 • مشاهده سابقه زمان های استفاده از هر منبع

نمونه تصویر

اطلاعات بیشتر...

مدیریت منابع انسانی

در سامانه مدیریت پروژه، برنامه ریزی فعالیت های پروژه، ابتدا به صورت عادی صورت می گردد پس از آن با توجه به زمان های واقعی در دسترس حجم کاری بین تیم پروژه متوازن و متعادل می شود.

ویژگی های اصلی

 • نمایش کارهای کارمندان در طول زمان همراه با کل حجم کاری
 • نمایش حجم کار برنامه ریزی شده نسبت به ظرفیت موجود به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • به روزرسانی کارها و کارمند با استفاده از drag and drop
 • یکپارچگی با سیستم حضور و غیاب (در نظر گرفتن تعطیلات و مرخصی)
 • یکپارچگی با تقویم جلسات

اطلاعات بیشتر...

مدیریت حضور و غیاب

هر یک از کارمندان برنامه ی حضور خود را در صفحه تقویم شخصی اعلام می کنند. مدیران نیز برنامه حضور و غیاب کارمندان را مشاهده کرده و می توانند آن را تایید یا رد کنند.

ویژگی های اصلی

 • ورود به سیستم از طریق تقویم حضور و غیاب شخصی (محل کار، مرخصی استعلاجی، تعطیلات، دور کاری و...)
 • تعریف ساعات کاری هر فرد
 • برنامه ریزی حضور در روزهای آینده در تقویم
 • برگه حضور و غیاب بر اساس افراد در سازمان، تقویم کاری یا آمار کلی
 • حضور و غیاب خودکار با وارد شدن به سامانه از طریق آی پی تعریف شده
 • تعریف تعطیلات به صورت از پیش تعیین شده
 • یکپارچگی با ماژول مدیریت منابع

اطلاعات بیشتر...

تقویم های کاری

نمونه تصویردر سامانه مدیریت پروژه می توان تقویم های کاری متنوعی ایجاد کرد. به هر یک از افراد تیم پروژه تقویم کاری معینی تخصیص داده می شود. در این بخش می توان تنظیمات متنوعی مانند روزهای تعطیل و ساعات کاری نیز وجود دارد.

ویژگی های اصلی

 • تعریف تعداد نامحدود تقویم های کاری
 • امکان ثبت ساعت شروع و پایان کار
 • ثبت مدت زمان کاری طی روز
 • ثبت روزهای کاری هفته
 • ثبت روز شروع هفته

نمونه تصویر نمونه تصویر

اطلاعات بیشتر...

مدیریت منابع

ماژول مدیریت منابع (تسطیح منابع) یکی از ماژول‌هایی است که در سامانه مدیریت پروژه دارای تنظیمات کلی نیز می‌باشد. دسترسی به تنظیمات این ماژول از مسیر مدیریت سامانه | افزونه‌ها | مدیریت منابع | پیکربندی در دسترس خواهد بود. صفحه‌ی مربوط به تنظیمات مدیریت منابع شامل موارد ذیل است. 
ساعت در روز: ساعت کاری در روز برای همه پرسنل
نمایش پیشفرض: نوع نمایش پیشفرض در این قسمت مشخص می‌شود
تخصیص دهنده پیشفرض: نوع تخصیص دهنده پیشفرض را می‌توان مشخص کرد.
تغییر تخصیص دهنده: در صورت فعال بودن پس از ایجاد کارها هم می‌توان تخصیص دهنده کارها را تغییر داد.
نمایش زودترین شروع: زودترین شروع کارها بر اساس روابط بین کارها در این قسمت مشخص شده و نمایش داده می‌شود.
نمایش ظرفیت خالی: نمایش کل زمان تخصیص داده شده به فرد به دو صورت انجام می‌شود. نمایش کل زمان تخصیص داده شده به فرد یا کل زمان بدون تخصیص فرد. در صورتی که این گزینه فعال باشد کل زمان خالی فرد نمایش داده می‌شود.
نمایش تخصیص‌های صورت گرفته از همه پروژه‌ها: در صورت فعال بودن این گزینه کل زمان‌های کاری فرد در همه پروژه‌ها در این قسمت نمایش داده می‌شود.
فعال بودن دیده بان: به صورت پیشفرض، دیده بان منابع فعال خواهد شد. (در صورت فعال بودن هنگام تعریف کارهای با اضافه تخصیص، هشدار داده می‌شود)
مخفی کردن دکمه کارهای برنامه ریزی شده:
نسبت زمان برآوردی: در این قسمت می‌توان مشخص کرد که زمان برآوردی هر یک از افراد در چه عددی ضرب شود 
محدودیت ساعت در روز: حداکثر زمان تخصیص داده شده به کاربر در روز

resource management

مدیریت منابع اشتراکی

برنامه ریزی و کنترل منابع اشتراکی بین تیم پروژه و پرسنل سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است. منابع اشتراکی (ابزارها، تجهیزات و...) را می‌توان در سطح پروژه و در سطح سازمان برنامه ریزی و کنترل کرد. برای دسترسی به صفحه منایع در سطح سازمان باید از قسمت بیشتر دکمه رزرو منابع استفاده کرد. و برای دسترسی به منابع در سطح پروژه باید ماژول در دسترس بودن منابع را در داشبرد پروژه فعال کرد.
در قسمت رزرو منابع فهرست منابع تب‌های مختلف قابل تعریف است و همچنین در هر تب می‌توان مختلفی آر تعریف کرد. در تقویم مربوط به هر منبع می‌توان زمان دقیق استفاده از مشخص کرد.
برای تعریف منابع مختلف باید ماژول در دسترس بودن منابع (در پروژه یا سازمان) به تفکیک انتخاب شود و افزودن تب هم از دکمه افزودن تب استفاده شود. البته لازم به ذکر است موارد مربوط به تعریف منابع از طریق دکمه سفارشی کردن این صفحه امکان پذیر است.

resource booking1

در تعریف منابع موارد ذیل قابل توجه است

 • نام منبع: نام منبع در این فیلد ثبت می‌شود.
 • زمان شروع: ساعت شروع به کار منبع در این قسمت انتخاب می‌شود.
 • زمان پایان: ساعت اتمام کار منبع در این قسمت انتخاب می‌شود.

resource booking2

مدیریت منابع نگهداری و تعمیرات

مدیریت منابع نگهداری و تعمیرات یکی از قابلیت‌های سامانه است. با استفاده از این زیر سیستم می‌توان منابع مالی، منابع انسانی و منابع اشتراکی را به صورت کاملا یکپارچه با سایر زیرسیستم‌ها مدیریت کرد. زیرسیستم مدیریت منابع می‌توان هزینه‌های مختلف نیروی انسانی، مواد و قطعات و سایر هزینه‌ها را به صورت کاملا یکپارچه با سایر زیرسیستم‌ها کنترل کرد. در این زیرسیستم امکان کنترل منابع انسانی نیز وجود داشته و می‌توان کارهای نگهداری و تعمیرات را به صورت بهینه به پرسنل نگهداری و تعمیرات تخصیص داد.

مدیریت هزینه ها

18ماژولی است که با استفاده از آن می‌توان به سادگی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات هر تجهیز را به صورت واقعی و برنامه‌ریزی شده محاسبه کرد. هزینه‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات شامل دو قسمت برنامه‌ریزی شده و واقعی در دسترس هستند. همچنین هزینه‌ها از دو جزء هزینه‌های حقوق و دستمزد و هزینه‌های مواد و قطعات تشکیل شده است. هزینه‌های حقوق و دستمزد با توجه به زمان برآوردی و زمان واقعی جهت انجام کار‌ها محاسبه می‌شود و هزینه‌های مربوط به مواد و قطعات نیز به توسط افراد مربوط ثبت می‌شود. ویژگی‌های اصلی این بخش به شرح زیر می‌باشد.

 

ویژگی های اصلی

 • مشاهده هزینه¬های واقعی تجهیز در کنار هزینه برنامه¬ریزی شده تجهیز
 • امکان ایجاد هزینه¬ها در دوره زمانی مشخص تکرار می شوند همراه با تنظیمات متنوع تعداد و مدت زمان تکرار
 • کنترل هزینه ها، هزینه های حقوق و دستمزد و مواد
 • محاسبه ی هزینه های حقوق دستمزد (حاصل از زمان صرف شده در نرخ ساعتی)
 • تعریف نرخ پرداخت ساعتی بر اساس نقش، فعالیت و هر فرد تیم
 • پیش بینی جریانات نقدی برای سبد تجهیزات
 • تنظیمات جامع (مالیات بر ارزش افزوده، واحد پول و...)
 • امکان ثبت هزینه¬ها در تمام سطوح تجهیز (از سطح فعالیت تا کل تجهیز)
 • نمایش جریان نقدی تجهیزات به تفکیک ماه، فصل و سال

18 17  

اطلاعات بیشتر...

  مدیریت منابع اشتراکی

این ماژول جهت مدیریت کارای تجهیزات و امکانات موجود در سطح سازمان کاربرد دارد. در این ماژول برای هر منبع موجود جدولی به تفکیک ساعات کاری تعریف می‌شود که از طریق آن می‌توان زمان های کاری هر تجهیز را برنامه‌ریزی کرد. ویژگی های اصلی این بخش به شرح زیر می باشد.

  

ویژگی های اصلی

 • تعریف ساعات کاری مختلف برای هر منبع
 • مدیریت تجهیزات مختص هر تجهیز یا برای همه تجهیزات
 • دسته‌بندی منابع در زبانه¬های مختلف
 • رزرو منابع در جدولی از ساعات کاری
 • تعریف دسترسی¬های مختلف به ماژول منابع
 • مشاهده سابقه زمان¬های استفاده از هر منبع
 • تعریف تعداد نامحدود دسته¬ها و منابع ذیل هر دسته  

اطلاعات بیشتر...

  مدیریت منابع انسانی

Resource Managementدر سامانه مدیریت نگهداری و تعمیرات، برنامه‌ریزی فعالیت‌های نگهداری، ابتدا به صورت عادی صورت می گردد پس از آن با توجه به زمان های واقعی در دسترس حجم کاری بین تیم عملیاتی متوازن و متعادل می¬شود. ویژگی¬های اصلی این بخش به شرح زیر می¬باشد.

  ویژگی های اصلی

 • نمایش کارهای کارمندان در طول زمان همراه با کل حجم کاری
 • نمایش حجم کار برنامه ریزی شده نسبت به ظرفیت موجود به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • به¬روزرسانی کارها و کارمند با استفاده از drag and drop
 • یکپارچگی با سیستم حضور و غیاب (در نظر گرفتن تعطیلات و مرخصی)
 • یکپارچگی با تقویم جلسات
 • امکان تعیین نوع تخصیص منبع (یکنواخت، از ابتدا و...)

اطلاعات بیشتر...

 

 تقویم های کاری

12در سامانه می‌توان تقویم های کاری متنوعی ایجاد کرد. به هر یک از افراد تیم نگهداری تقویم کاری معینی تخصیص داده می‌شود. در این بخش می‌توان تنظیمات متنوعی مانند روزهای تعطیل و ساعات کاری نیز وجود دارد. ویژگی¬های اصلی این بخش به شرح زیر می باشد.

 

ویژگی های اصلی

 • تعریف تعداد نامحدود تقویم¬های کاری
 • امکان ثبت ساعت شروع و پایان کار
 • ثبت مدت زمان کاری طی روز
 • ثبت روزهای کاری هفته و ثبت روز شروع هفته

   

اطلاعات بیشتر...