• صفحه نخست

تسطیح منابع - داده کاوان اندیشه برتر

مدیریت منابع

ماژول های این مجموعه جهت مدیریت منابع انسانی و تجهیزات مختلف سازمان کاربرد دارد. برای مدیریت منابع انسانی امکان تعریف تقویم های کاری مختلف با تنظیمات متنوع جهت برنامه ریزی و کنترل منابع انسانی وجود دارد. همچنین می توان فشاری کاری افراد و تیم های مختلف را در سطوح متنوع تسطیح کرد. جهت مدیریت تجهیزات امکان تعریف تقویم کاری برای هر تجهیز با هدف برنامه ریزی و کنترل ساعات کاری آن وجود دارد. در این بخش ماژولی برای مدیریت حضور و غیاب پرسنل نیز طراحی شده است.

مدیریت تجهیزات

نمونه تصویراین ماژول جهت مدیریت کارای تجهیزات و امکانات موجود در سطح سازمان کاربرد دارد. در این ماژول برای هر منبع موجود جدولی به تفکیک ساعات کاری تعریف می شود که از طریق آن می توان زمان های کاری هر تجهیز را برنامه ریزی کرد.

ویژگی های اصلی

 • تعریف ساعات کاری مختلف برای هر منبع
 • مدیریت تجهیزات مختص هر پروژه یا برای همه پروژه ها
 • دسته بندی منابع در زبانه های مختلف
 • تعریف تعداد نامحدود دسته ها و منابع ذیل هر دسته
 • رزرو منابع در جدولی از ساعات کاری
 • تعریف دسترسی های مختلف به ماژول منابع
 • مشاهده سابقه زمان های استفاده از هر منبع

نمونه تصویر

اطلاعات بیشتر...

مدیریت منابع انسانی

در سامانه مدیریت پروژه، برنامه ریزی فعالیت های پروژه، ابتدا به صورت عادی صورت می گردد پس از آن با توجه به زمان های واقعی در دسترس حجم کاری بین تیم پروژه متوازن و متعادل می شود.

ویژگی های اصلی

 • نمایش کارهای کارمندان در طول زمان همراه با کل حجم کاری
 • نمایش حجم کار برنامه ریزی شده نسبت به ظرفیت موجود به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • به روزرسانی کارها و کارمند با استفاده از drag and drop
 • یکپارچگی با سیستم حضور و غیاب (در نظر گرفتن تعطیلات و مرخصی)
 • یکپارچگی با تقویم جلسات

اطلاعات بیشتر...

مدیریت حضور و غیاب

هر یک از کارمندان برنامه ی حضور خود را در صفحه تقویم شخصی اعلام می کنند. مدیران نیز برنامه حضور و غیاب کارمندان را مشاهده کرده و می توانند آن را تایید یا رد کنند.

ویژگی های اصلی

 • ورود به سیستم از طریق تقویم حضور و غیاب شخصی (محل کار، مرخصی استعلاجی، تعطیلات، دور کاری و...)
 • تعریف ساعات کاری هر فرد
 • برنامه ریزی حضور در روزهای آینده در تقویم
 • برگه حضور و غیاب بر اساس افراد در سازمان، تقویم کاری یا آمار کلی
 • حضور و غیاب خودکار با وارد شدن به سامانه از طریق آی پی تعریف شده
 • تعریف تعطیلات به صورت از پیش تعیین شده
 • یکپارچگی با ماژول مدیریت منابع

اطلاعات بیشتر...

تقویم های کاری

نمونه تصویردر سامانه مدیریت پروژه می توان تقویم های کاری متنوعی ایجاد کرد. به هر یک از افراد تیم پروژه تقویم کاری معینی تخصیص داده می شود. در این بخش می توان تنظیمات متنوعی مانند روزهای تعطیل و ساعات کاری نیز وجود دارد.

ویژگی های اصلی

 • تعریف تعداد نامحدود تقویم های کاری
 • امکان ثبت ساعت شروع و پایان کار
 • ثبت مدت زمان کاری طی روز
 • ثبت روزهای کاری هفته
 • ثبت روز شروع هفته

نمونه تصویر نمونه تصویر

اطلاعات بیشتر...

مدیریت منابع

ماژول مدیریت منابع (تسطیح منابع) یکی از ماژول‌هایی است که در سامانه مدیریت پروژه دارای تنظیمات کلی نیز می‌باشد. دسترسی به تنظیمات این ماژول از مسیر مدیریت سامانه | افزونه‌ها | مدیریت منابع | پیکربندی در دسترس خواهد بود. صفحه‌ی مربوط به تنظیمات مدیریت منابع شامل موارد ذیل است. 
ساعت در روز: ساعت کاری در روز برای همه پرسنل
نمایش پیشفرض: نوع نمایش پیشفرض در این قسمت مشخص می‌شود
تخصیص دهنده پیشفرض: نوع تخصیص دهنده پیشفرض را می‌توان مشخص کرد.
تغییر تخصیص دهنده: در صورت فعال بودن پس از ایجاد کارها هم می‌توان تخصیص دهنده کارها را تغییر داد.
نمایش زودترین شروع: زودترین شروع کارها بر اساس روابط بین کارها در این قسمت مشخص شده و نمایش داده می‌شود.
نمایش ظرفیت خالی: نمایش کل زمان تخصیص داده شده به فرد به دو صورت انجام می‌شود. نمایش کل زمان تخصیص داده شده به فرد یا کل زمان بدون تخصیص فرد. در صورتی که این گزینه فعال باشد کل زمان خالی فرد نمایش داده می‌شود.
نمایش تخصیص‌های صورت گرفته از همه پروژه‌ها: در صورت فعال بودن این گزینه کل زمان‌های کاری فرد در همه پروژه‌ها در این قسمت نمایش داده می‌شود.
فعال بودن دیده بان: به صورت پیشفرض، دیده بان منابع فعال خواهد شد. (در صورت فعال بودن هنگام تعریف کارهای با اضافه تخصیص، هشدار داده می‌شود)
مخفی کردن دکمه کارهای برنامه ریزی شده:
نسبت زمان برآوردی: در این قسمت می‌توان مشخص کرد که زمان برآوردی هر یک از افراد در چه عددی ضرب شود 
محدودیت ساعت در روز: حداکثر زمان تخصیص داده شده به کاربر در روز

resource management