• صفحه نخست

حضور و غیاب - داده کاوان

تنظیمات کلی حضور و غیاب

تنظیمات ماژول حضور و غیاب در مسیر مدیریت سامانه | حضور و غیاب موجود است. صفحه تنظیمات ماژول حضور و غیاب از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول فهرست تقویم‌های کاری است که این مورد در فصل تقویم‌های کاری ارائه شده است.

دسته بندی حضور و غیاب

بخش دوم تنظیمات مربوط به دسته بندی حضور غیاب است که در این قسمت می‌توان حالات مربوط به حضور و غیاب (حضور، مرخصی، ماموریت و...) کارکنان را در این قسمت وارد کرد. فهرستی از مقادیر موجود در این قسمت نمایش داده می‌شود. که برای افزودن حالت جدید کافی است روی دکمه مقدار جدید کلیک شود همچنین برای ویرایش هر حالت باید روی نام آن کلیک کرد. برای هر حالت حضور غیاب فرمی وجود دارد که از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که هر یک مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
نام: نام مربوط به این دسته
اطلاع رسانی ایمیلی
مشغول به کار؟: در صورت فعال بودن این گزینه، ساعات مربوط به آن جزء ساعات کاری محسوب می‌شود. 
ورود ساعات به عنوان: در این قسمت مشخص می‌شود که کاربر در هنگام وارد کردن اطلاعات مربوط به این دسته، ساعات را به صورت بازه دقیق وارد می‌کند یا به صورت کلی نیمه یا تمام روز. 
مقدار پیشفرض: پیشفرض بودن این مقدار برای حضور و غیاب
نیازمند تایید: در صورت فعال بودن این گزینه باید اطلاعات وارد شده توسط کاربری که دسترسی دارد تایید شود. 
بدون اتصال به پروژه: این مقدار به پروژهٔ خاصی مرتبط نیست. 
اتصال به پروژه: در صورت فعال بودن این گزینه کاربران باید عضو پروژه انتخاب شده باشند تا به این مقدار دسترسی داشته باشند. 
افزودن فعالیت: فعالیتی که در بازه مربوط به این مقدار برای ثبت زمان وجود دارد باید انتخاب گردد.

تنظیمات حضور و غیاب

سایر تنظیمات ماژول حضور و غیاب در این قسمت در دسترس است. این قسمت دارای فیلدهای مختلفی است که در ادامه هر یک بررسی می‌شود. 
محدوده IP سازمان: محدودهٔ IP سازمان تعریف می‌شود. (در زمانی که کاربر از طریق محدوده IP تعریف شده به سیستم متصل می‌شود زمان ورود او ثبت می‌گردد.) 
فعالیت‌های محدوده: وقتی کاربر در محدودهٔ IP شرکت قرار داشته باشد دسته انتخاب شده به عنوان حالت حضور غیاب وی در نظر گرفته می‌شود. 
فعالیت‌های خارج محدوده: وقتی کاربر در خارج محدودهٔ IP شرکت قرار داشته باشد دسته انتخاب شده به عنوان حالت حضور غیاب وی در نظر گرفته می‌شود. 
رند کردن زمان: میزان زمانی است که در هنگام اتصال کاربر به سامانه رند می‌شود. 

attendance

حضور و غیاب

هر یک از کاربران سامانه می‌توانند علاوه بر زمان‌های که روی کارها یا پروژه‌ها ثبت می‌کنند می‌توانند زمان‌های حضور و غیاب خود را نیز در سامانه ثبت کنند. زمان‌های حضور و غیاب شامل موارد مختلفی مانند کار در شرکت، دورکاری، مرخصی، مأموریت و... می‌شود (موارد توسط راهبر سامانه قابل تعریف است). هر یک از کاربران با توجه به سطح دسترسی به موارد ذیل دسترسی دارند. 
برای دسترسی به ماژول لازم است که از قسمت بیشتر به دکمه‌ی حضور و غیاب انتخاب شود. پس از آن صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که هر کاربر می‌تواند در آن ساعات‌های حضور و غیاب خود را در آن ثبت یا مشاهده نماید. در این قسمت دکمه‌های و موارد مختلفی وجود دارد که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود.

تعریف حضور و غیاب

برای تعریف حضور و غیاب دو روش اصلی وجود دارد. یک روش ثبت به صورت خودکار است و روش دیگر ثبت به صورت دستی است.
ثبت خودکار
در این روش پس از ورود به ماژول حضور غیاب با دکمه ورود را کلیک کرد. پس از آن فرمی نمایش داده می‌شود که می‌توان در آن ساعت ورود را می‌توان انتخاب کرد (به صورت پیش‌فرض زمان فعلی پیشنهاد داده می‌شود) و کاربر مدنظر را نیز می‌توان در این قسمت انتخاب کرد. همچنین در این فرم نوع حضور غیاب (مواردی که کاربر مشغول به کار است شامل موارد مرخصی، استعلاجی و... نمی‌شود) را می‌توان انتخاب کرد. 
برای ثبت زمان خروج کار نیز می‌توان از دکمه‌ی ترک کار استفاده کرد که به صورت خودکار زمان فعلی را به عنوان زمان ترک کار در امروز در نظر گرفته می‌شود.

attendance1

attendance2

ثبت حضور غیاب به صورت دستی
برای ثبت حضور غیاب به صورت دستی می‌توان از دکمه برنامه ریزی یا با رفتن و کلیک بر روی روز مدنظر در تقویم هر مورد را ثبت کرد. البته لازم به ذکر است که کاربران می‌توانند در فرم این قسمت، کلیه موارد مربوط به حضور و غیاب (مرخصی، دورکاری و...) را در این قسمت ثبت نمایند.
لازم به ذکر است مقدار مواردی که کاربر مشغول به کار نیست را می‌توان محدود کرد. برای محدود کردن این موارد لازم است از تقویم هر کاربر اقدام شود.

attendance3

تأیید موارد حضور و غیاب

برای تأیید موارد حضور و غیاب، کاربرانی که دسترسی دارند با ورود به صفحه فهرست (زیرمنوی حضور و غیاب) می‌توانند موارد مربوطه را انتخاب کنند و راست کلیک کردن بر روی آن از قسمت درخواست تأیید یکی از موارد رد کردن/ تأیید کردن را انتخاب کنند.

attendance4

گزارش‌ها

گزارش‌های مختلفی از حضور و غیاب می‌توان تهیه کرد. برای دسترسی به گزارش‌ها می‌توان از طریق زیرمنوی حضور و غیاب، گزارش را انتخاب کرد یا با وارد شدن به حضور و غیاب گزارش را انتخاب کرد. گزارش‌های مربوط به حضور و غیاب از سه نمای تقویم، لیست و گزارش تشکیل شده است. در نمای تقویم می‌توان وضعیت حضور و غیاب را به صورت تقویمی مشاهده کرد و در قسمت لیست، فهرست حضور و غیاب‌ها را مشاهده کرد و در قسمت گزارش، گزارشی از کل زمان‌های کاری و وضعیت زمان‌های ثبت شده مشاهده کرد. 
در این قسمت می‌توان از امکانات فیلتر کردن و خروجی گرفتن شبیه به قسمت کارها استفاده کرد.

attendance5

مدیریت منابع

ماژول های این مجموعه جهت مدیریت منابع انسانی و تجهیزات مختلف سازمان کاربرد دارد. برای مدیریت منابع انسانی امکان تعریف تقویم های کاری مختلف با تنظیمات متنوع جهت برنامه ریزی و کنترل منابع انسانی وجود دارد. همچنین می توان فشاری کاری افراد و تیم های مختلف را در سطوح متنوع تسطیح کرد. جهت مدیریت تجهیزات امکان تعریف تقویم کاری برای هر تجهیز با هدف برنامه ریزی و کنترل ساعات کاری آن وجود دارد. در این بخش ماژولی برای مدیریت حضور و غیاب پرسنل نیز طراحی شده است.

مدیریت تجهیزات

نمونه تصویراین ماژول جهت مدیریت کارای تجهیزات و امکانات موجود در سطح سازمان کاربرد دارد. در این ماژول برای هر منبع موجود جدولی به تفکیک ساعات کاری تعریف می شود که از طریق آن می توان زمان های کاری هر تجهیز را برنامه ریزی کرد.

ویژگی های اصلی

 • تعریف ساعات کاری مختلف برای هر منبع
 • مدیریت تجهیزات مختص هر پروژه یا برای همه پروژه ها
 • دسته بندی منابع در زبانه های مختلف
 • تعریف تعداد نامحدود دسته ها و منابع ذیل هر دسته
 • رزرو منابع در جدولی از ساعات کاری
 • تعریف دسترسی های مختلف به ماژول منابع
 • مشاهده سابقه زمان های استفاده از هر منبع

نمونه تصویر

اطلاعات بیشتر...

مدیریت منابع انسانی

در سامانه مدیریت پروژه، برنامه ریزی فعالیت های پروژه، ابتدا به صورت عادی صورت می گردد پس از آن با توجه به زمان های واقعی در دسترس حجم کاری بین تیم پروژه متوازن و متعادل می شود.

ویژگی های اصلی

 • نمایش کارهای کارمندان در طول زمان همراه با کل حجم کاری
 • نمایش حجم کار برنامه ریزی شده نسبت به ظرفیت موجود به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
 • به روزرسانی کارها و کارمند با استفاده از drag and drop
 • یکپارچگی با سیستم حضور و غیاب (در نظر گرفتن تعطیلات و مرخصی)
 • یکپارچگی با تقویم جلسات

اطلاعات بیشتر...

مدیریت حضور و غیاب

هر یک از کارمندان برنامه ی حضور خود را در صفحه تقویم شخصی اعلام می کنند. مدیران نیز برنامه حضور و غیاب کارمندان را مشاهده کرده و می توانند آن را تایید یا رد کنند.

ویژگی های اصلی

 • ورود به سیستم از طریق تقویم حضور و غیاب شخصی (محل کار، مرخصی استعلاجی، تعطیلات، دور کاری و...)
 • تعریف ساعات کاری هر فرد
 • برنامه ریزی حضور در روزهای آینده در تقویم
 • برگه حضور و غیاب بر اساس افراد در سازمان، تقویم کاری یا آمار کلی
 • حضور و غیاب خودکار با وارد شدن به سامانه از طریق آی پی تعریف شده
 • تعریف تعطیلات به صورت از پیش تعیین شده
 • یکپارچگی با ماژول مدیریت منابع

اطلاعات بیشتر...

تقویم های کاری

نمونه تصویردر سامانه مدیریت پروژه می توان تقویم های کاری متنوعی ایجاد کرد. به هر یک از افراد تیم پروژه تقویم کاری معینی تخصیص داده می شود. در این بخش می توان تنظیمات متنوعی مانند روزهای تعطیل و ساعات کاری نیز وجود دارد.

ویژگی های اصلی

 • تعریف تعداد نامحدود تقویم های کاری
 • امکان ثبت ساعت شروع و پایان کار
 • ثبت مدت زمان کاری طی روز
 • ثبت روزهای کاری هفته
 • ثبت روز شروع هفته

نمونه تصویر نمونه تصویر

اطلاعات بیشتر...