تجربیات یک مدیر پروژه از انتخاب نرم افزار مناسب برای مدیریت پروژه

در مدیریت پروژه، برخی از مفاهیم بنیادین را می‌توان با استفاده از یادداشت‌ها و نرم‌افزار اکسل ارائه داد؛ اما بدون بهره‌گیری از یک نرم‌افزار مدیریت پروژه، نمی‌توان برنامه زمانی و هزینه‌ای قابل اطمینان برای پروژه ایجاد کرد.

ادامه مطلب

گزارش وضعیت پروژه، فرصتی برای پایش عملکرد و پیشرفت پروژه

ارائه به‌موقع گزارش به‌ویژه در محیط‌های چابک، جهت اتخاذ تصمیمات راهبردی و کاهش ریسک پروژه بسیار حائز اهمیت است. شاخص‌های عملکرد برنامه زمانی، پیشایندی هزینه، کیفیت و ایمنی از جمله شاخص‌هایی است که در گزارش وضعیت پروژه به آن پرداخته می شود.

ادامه مطلب

سه یادآوری ساده درباره برنامه زمانی و زمان‌بندی پروژه

برنامه زمانی واقعا باید یک برنامه باشد! تعیین دقیق و صحیح ابعاد کارهای پروژه به وسیله ساختار شکست و مایلستون‌ها اصل انکارناپذیر زمانبندی در پروژه است. اما برنامه بسیار خوب هم اگر بروزرسانی نشود، فقط یک نقشه زیبا است!

ادامه مطلب