• خانه
  • درباره ما
  • مشتریان داده‌کاوان

مشتریان داده‌کاوان

تعدّد مشتریان داده‌کاوان اندیشه برتر، اصالت این شرکت را طی سال‌ها فعالیت نشان می‌دهد. اقبال سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی به‌همراه اعتماد بخش خصوصی، هویت برند داده‌کاوان را به شیوه‌ای مطلوب شکل داده است. به دلیل تنوع محصولات و خدمات داده‌کاوان، مشتریان ما نیز از تنوع قابل توجهی برخوردارند. در ادامه می‌توانید با مشتریان داده‌کاوان به‌طور فهرست‌وار آشنا شوید:

مشتریان سامانه مدیریت امور دانشجویی (سماد)

 

dadekavan
dadekavan
dadekavan
dadekavan
dadekavan

dadekavan
dadekavan
dadekavan
dadekavan
dadekavan

dadekavan
dadekavan
dadekavan
dadekavan
dadekavan

مشتریان سامانه مدیریت پروژه و سازمان (سمین)

 

dadekavan
dadekavan
dadekavan
dadekavan
dadekavan

dadekavan
dadekavan
dadekavan
dadekavan
dadekavan

dadekavan
dadekavan
dadekavan
dadekavan
dadekavan

dadekavan
dadekavan
dadekavan