dab logoمعرفی اجمالی شرکت داده کاوان اندیشه برتر

شرکت داده کاوان اندیشه برتر  در سال 1387 توسط جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاسیس و در حوزه ی ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات فعالیت خود را شروع نمود و در ادامه با پیوستن تعدادی از فارغ التحصیلات دانشگاه های برتر کشور از جمله صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس و شهید بهشتی و دانش آموختگانی از دانشگاه های برتر دنیا فعالیت خود را ادامه داد.
امروز این شرکت افتخار دارد که با بهره مندی از توان دانش آموختگان دانشگاه های برتر داخل و خارج کشور، توان مدیریت و اجرای پروژه های متوسط و بزرگ فناوری اطلاعات در حوزه های ذیل را دارد و تاکنون موفق به مدیریت و اجرای پروژه هایی برای سازمان های متوسط و بزرگ کشور شده است.

برنامه ها و چشم انداز

در برنامه پنج ساله شرکت داده کاوان اندیشه برتر (از سال 1394 تا 1399)، موارد ذیل به عنوان اولویت حوزه های کاربردی فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است:

  • رایانش ابری (Cloud Computing)
  • رایانش همراه (Mobile Computing)
  • فناوری اطلاعات در حوزه سلامت

لذا در راستای تحقق برنامه های شرکت در این خصوص، جذب و آموزش نیروی انسانی در این حوزه ها سرلوحه برنامه های این شرکت قرار گرفته است. همچنین اجرای پروژه هایی در این راستا برنامه ریزی شده و به یاری خداوند متعال در مدت زمان این برنامه رونمایی خواهد شد.

منابع انسانی

از آنجا که مهمترین سرمایه سازمان های دانش بنیان در دانش و تجربه افراد این سازمان ها خلاصه شده است، منابع انسانی با ارزشترین دارایی ما محسوب می شوند که برای حفظ و ارتقاء آن حداکثر تلاشمان را خواهیم نمود.

از نظر سطح تحصیلات آکادمیک، منابع انسانی شرکت طبق نمودار زیر توزیع شده اند:

نمودار توزیع منابع انسانی داده کاوان اندیشه برتر