• صفحه نخست
 • سامانه مدیریت پروژه
 • راهنمای کاربران سامانه
 • پیگیری زمان
 • روش ثبت زمان

روش ثبت زمان

ثبت زمان در هنگام بروزرسانی کارها

با زدن دکمه بروزرسانی یا انتخاب گزینه ثبت زمان در منوی بیشتر واقع در نوار سمت چپ صفحه مربوط به هرکار، می توان زمان صرف شده در هر مرحله از کار را ثبت نمایید.

time2

 • زمان می‌تواند به صورت ساعت و دقیقه مانند 1:30 یا به صورت اعشاری مانند 1.5 وارد شود که هر دو معادل هستند.
 • فعالیت متناسب با نقش شما نمایش داده می‌شود و باید انتخاب شود.
 • در صورتی که در انجام یک کار، در چند نوع فعالیت زمان صرف می شود، زمان ها به تفکیک فعالیت ثبت شوند.
 • فیلد محل انجام نیز متناسب با محل انجام کار انتخاب شود.

ثبت زمان از طریق تایمر ثبت زمان

در این روش زمان صرف شده در هر کار به صورت خودکار محاسبه خواهد شد. برای استفاده از این امکان می بایست دکمه « شروع به انجام » در نوار سمت چپ هر کار انتخاب شود.

time3

 • در علامت ساعت که در نوار وضعیت سمت چپ نمایش داده می شود تایمر ثبت زمان مربوط به این کار فعال می شود.
 • می توان برای ثبت زمان برای چندین کار به صورت همزمان از این روش استفاده کرد.
 • تایمر ثبت زمان فقط برای آخرین کار در حال انجام فعال می باشد و به صورت خودکار تایمرهای قبلی متوقف می شود
 • در صورت توقف موقتی کار، می توانید تایمر را « متوقف » نمایید
 • در صورت اتمام کار، با انتخاب گزینه « این کار تمام شد » می توانید زمان صرف شده در کار را مشاهده کرده و در صورت لزوم اصلاح کرده و با دکمه ذخیره، تغییرات ثبت خواهد شد.

ثبت زمان به صورت گروهی

در صورت نیاز به ثبت زمان به صورت متفرقه می توانید از منوی « ثبت زمان » استفاده کنید.

time1

 • در این روش می توان برای روزهای قبل نیز زمان ثبت کنید.
 • در مواردی که زمان صرف شده مربوط به کار خاصی نمی باشد می توانید از این روش استفاده کنید.
 • تاریخ مربوط به زمان ثبت شده در این روش می بایست در روزهای کاری مجاز در تقویم کاری برای کاربر باشد. به عنوان مثال برای پرسنل تمام وقت حضوری، در روزهای تعطیل نمی توان زمان ثبت کرد.

نکات قابل توجه در ثبت زمان

 • لازم است در کلیه کارهای محوله، زمان صرف شده به تفکیک فعالیت ثبت شوند.
 • در زمان های صرف شده ای که کار تعریف شده ای وجود ندارد، باید از طریق ثبت زمان به صورت گروهی ذیل پروژه مربوطه زمان ثبت شود. در این مورد نیازی به انتخاب کار نیست.
 • زمان ثبت شده باید با زمان حضور در شرکت تناسب داشته باشد.
 • زمان های ثبت شده می تواند مبنایی برای ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت باشد.
 • محاسبه هزینه تمام شده پروژه های شرکت از طریق زمان های ثبت شده در آن پروژه انجام خواهد شد. لذا دقت در ثبت زمان و تفکیک فعالیت در محاسبه دقیق هزینه ها موثر خواهد بود.

برچسب ها: ثبت زمان