• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • پیگیری زمان
  • تایم شیت

تایم شیت

در سامانه مدیریت پروژه امکان تعریف تایم شیت وجود دارد. با استفاده از این امکان هنگامی کاربر در کارهای مختلفی زمان ثبت می‌کند پس از تعریف تایم شیت به صورت مستقیم اطلاعات مربوطه در تایم شیت ثبت می‌شود. البته از طریق تایم شیت هم می‌توان در کارهای مختلف زمان ثبت کرد.
برای مشاهده و تعریف تایم شیت باید به منوی بیشتر رفته و در این قسمت از منوی زمان‌های اظهار شده، دکمه تایم شیت را انتخاب کرد. پس از ورود به این صفحه تایم شیت های در دسترس فرد نمایش داده می‌شود. که با کلیک بر روی دکمه نمایش تایم شیت می‌تواند تایم شیت مربوطه را مشاهده کند.

timesheet1

پس از ورود به صفحه تایم شیت در صورت وجود دسترسی می‌توان آن را تأیید یا رد کرد همچنین زمان‌های ثبت شده فرد در بازه تایم شیت در این قسمت نمایش داده می‌شود. همچین با کلیک بر روی دکمه افزودن سطر، سطر جدیدی به تایم شیت اضافه می‌شود که در آن می‌توان زمان ثبت کرد. البته باید پروژه، کار و فعالیت مربوطه انتخاب شود و در تاریخ تعیین شده زمان ثبت شود.

timesheet2

تایم شیت با زمان ثبت شده در هر کار کاملاً یکپارچه است و با تغییر هر یک مورد دیگر تغییر خواهد کرد. 
در صفحه هر تایم شیت می‌توان با استفاده از دکمه کپی کردن ردیف‌ها به تایم شیت جدید ردیف‌های فعلی را به تایم شیت جدیدی کپی کرد که در آن عنوان کارها و پروژه‌ها یکسان بوده ولی مقداری برای زمان در نظر گرفته نشده است که فقط کافی است مقدار زمان برای هر سلول توسط کاربر تکمیل شود.
برای تعریف تایم شیت دکمه تایم شیت جدید باید کلیک شود که در آن تاریخ شروع انتخاب می‌شود (البته تاریخ شروع به صورت خودکار به اولین شنبه قبلتر جابه جا می‌شود) و دوره مربوط به تایم شیت هم یک هفته می‌باشد.

timesheet3

برچسب ها: ثبت زمان, تایم شیت