• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • پیگیری زمان
  • بررسی زمان‌های صرف شده

بررسی زمان‌های صرف شده

بررسی زمان‌های صرف شده در سطوح مختلفی امکان پذیر است. سطوح بررسی شامل، کار، مایلستون، پروژه و کاربر می‌باشد. در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود.

کارها

برای بررسی زمان‌های صرف شده در کارها دو حالت امکان پذیر است. یک روش استفاده از تب زمان‌های ثبت شده در صفحه هر کار است که به صورت جزئی زمان‌های صرف شده برای کار مدنظر را نمایش خواهد داد. مورد دوم نیز استفاده از مشاهده فیلد کل زمان صرف شده می‌باشد همچنین اگر بر روی مقدار این فیلد کلیک شود جزئیات زمان‌های صرف شده برای این کار نمایش داده می‌شود.

spent time1

مایلستون

در صورتی‌که برای کاری مایلستون تعیین شده باشد، کل ساعت‌های ثبت زمان را در هر صفحه مایلستون به ما نشان می‌دهد.

پروژه

جمع کل ساعاتی که برای پروژه ثبت شده در نوار کناری صفحه نمای کلی پروژه موجود است. همچنین در این صفحه دسترسی به گزارش‌های زمانی نیز وجود دارد که در مبحث مرتبط توضیح داده می‌شود. همچنین برای دسترسی به زمان ثبت شده در پروژه می‌توان به تب زمان‌های ثبت شده مراجعه کرد، البته موارد مربوط به این تب در مبحث مرنبط ارائه می‌شود.

time report2

برچسب ها: ثبت زمان, گزارش