• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • هشدارها و یادآوری‌ها
  • یادآور کارها

یادآور کارها

در سمت چپ پنل سامانه مدیریت پروژه، یادآور کارها قرار داد. در این قسمت امکان تعریف آیتم‌های مختلف جهت یادآوری به کاربر وجود دارد. این قسمت کاملاً شخصی بوده و تغییرات آن به کسی اطلاع رسانی نمی‌شود. در این قسمت می‌توان موارد مختلف با گرفتن و رها کردن drag and drop به فهرست یادآور افزود. با استفاده از این قابلیت می‌توان لیست‌های مختلفی به عنوان لیست یادآور تعریف کرد. (برای انجام تنظیمات به پست مرتبط مراجعه کنید). هر لیست تعریف شده نیز دارای آیتم‌های مختلفی است.

 to do list

برچسب ها: کار, یادآور کارها