• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • مدیریت کارها و فعالیت‌ها
  • توالی کارها

توالی کارها

در سامانه مدیریت پروژه قابلیتی وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن، توالی عملیاتی که در کارهای یک پروژه وجود دارد مشخص کرد. این قسمت عملکردی متفاوت با قسمت روابط بین کارها دارد. در قسمت روابط بین کارها صرفاً می‌توان مشخص کرد که دو یا چند کار جه رابطه‌ای با هم دارند ولی در این قسمت می‌توان توالی‌های مختلفی طراحی کرد. و کارها را در آن قرار داد.
پس از فعال سازی ماژول توالی‌ها، تبی به همین نام در پروژه اضافه می‌شود که با استفاده از آن می‌توان با توالی‌های مختلفی را در هر پروژه تعریف کرد و همچنین برای هر توالی، نیز مراحل مختلفی را تعریف کرد.
در سمت راست این ماژول فهرست کارهای پروژه وجود دارد و می‌توان با گرفتن و رها کردن در توالی‌های مخالف قرار دارد. 
برای افزودن مرحله به هر توالی می‌توان از دکمه افزودن مرحله و برای افزودن توالی جدید می‌توان از دکمه افزودن توالی استفاده کرد. لازم به ذکر است می‌توان قاعده‌ی فعال سازی هر مرحله را تعیین کرد. 
برای تنظیمات این ماژول به پست مرتبط مراجعه کنید.

task sequense1

task sequense2

برچسب ها: کار, توالی, پیگیری کار