• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • مدیریت کارها و فعالیت‌ها
  • برنامه‌ریزی سریع پروژه

برنامه‌ریزی سریع پروژه

با استفاده از امکانات موجود در این ماژول می‌توان به سرعت ایجاد کرد و برنامه عملیاتی پروژه را طراحی کرد. این ماژول از طریق سمت چپ تب نمای کلی پروژه با دکمه برنامه ریزی سریع در دسترس است. پس از کلیک بر روی این دکمه صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که در آن فیلدهای مربوط به کارها وجود دارد و می‌توان با مقداردهی به آن‌ها و زدن دکمه ایجاد یا دکمه enter کیبرد کار ایجاد کرد. البته کلیک بر روی دکمه سایر فیلدها نیز سبب می‌شود سایر فیلدهای کارها نمایش داده شود.

quick planer1

برای تنظیم فیلدهای نمایش داده شده در این ماژول لازم است که به تب تنظیمات پروژه رفته و پس از آن وارد تب برنامه ریزی سریع شد. پس از آن می‌توانید فیلدهایی دلخواه جهت نمایش در این ماژول را انتخاب کنید.

quick planer2

برچسب ها: ساختار شکست کار, کار