• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • مدیریت پروژه‌ها
  • گانت چارت

گانت چارت

گانت چارت به دو صورت کلی و برای هر پروژه در دسترس است. گانت چارت هر پروژه در تب گانت چارت در دسترس است. (در صورت عدم مشاهدگانت چارت این ماژول فعال نیست یا به آن دسترسی ندارید. برای فعال سازی باید به قسمت تنظیمات پروژه و در تب ماژول‌ها آن را فعال کرد. برای دسترسی نیز از قسمت نقش‌ها و دسترسی می‌توان دسترسی مربوطه را برای هر نقش فعال کرد. گانت چارت همه پروژه‌ها نیز از زیرمنوی، منوی پروژه‌ها، زدن دکمگانت چارت در صفحه پروژه‌ها یا از مسیر بیشتر | گانت چارت در دسترس است.

گانت چارت پروژه

در گانت چارت پروژه می‌توان کارها را ویرایش کرد و با کشیدن و رها کردن تغییرات دلخواه را بر روی کارها اعمال کرد. همچنین می‌توان بین کارها رابطه‌های لازم را ایجاد کرد. همچنین با کلیک کردن بر روی سطر هر کار به میله‌ی مربوط به آن هدایت خواهید شد.

gantt

گانت چارت همه پروژه‌ها

پس از ورود به گانت چارت همه پروژه‌ها می‌توان پیشرفت پروژه‌ها را مشاهده کرد. پس از آن نیز با کلیک در کنار هر پروژه می‌توان شکست پروژه‌ها را در سطوح مختلف دید.

gantt2

تنظیمات گانت

در صفحه گانت چارت پروژه‌ها صفحه‌ای به نام تنظیمات گانت وجود دارد که می‌توان تنظیمات گانت چارت را در آن انجام داد. 
نمایش تعطیلی: فعال بودن این گزینه سبب می‌شود که روزهای تعطیل نیز در گانت چارت نمایش داده شود.
نمایش پیشرفت پروژه: با فعال بودن این گزینه پیشرفت پروژه نیز در گانت چارت نمایش داده می‌شود.
نمایش زودترین شروع: این گزینه سبب می‌شود زودترین تاریخ شروع کار که با استفاده از روابط بین کارها وجود دارد محاسبه شده و نمایش داده شود.
ثابت بودن تأخیر هنگام کشیدن: هنگامی که در گانت چارت کشیدن و رهاکردن (drag and drop) انجام می‌شود تأخیر بین فعالیت‌ها ثابت نگه داشته می‌شود.
نمایش پیشفرض: نوع نمایش پیشفرض مربوط به گانت چارت در این قسمت قابل انتخاب است. نمایش پیشفرض می‌تواند دارای مقادیر روز، هفته یا ماه باشد.
مسیر بحرانی: نوع محاسبه مسیر بحرانی و نمایش آن در این قسمت قابل تعریف است. 
غیرفعال: مسیر بحرانی غیر فعال می‌شود 
آخرین: این مورد سبب می‌شود کارهایی که نباید تأخیر داشته باشند به عنوان مسیربحرانی نمایش داده شوند. 
بلندترین: در این روش بلندترین توالی کارها به عنوان مسیر بحرانی شناخته می‌شود و کارهای این مسیر به عنوان کار بحرانی نمایش داده می‌شود.
نمایش کارها با پیشرفت تاریخی کم: این گزینه سبب می‌شود کارهایی که به نسبت زمان دارای پیشرفت کمی هستند در گانت چارت به رنگ دیگری نمایش داده می‌شود. 
gantt3

مسیر بحرانی

مسیر بحرانی پروژه نیز در گانت چارت در دسترس است و می‌توان آن را مشاهده کرد. کافی است روی دکمه‌ی مسیر بحرانی در گانت چارت کلیک کرده سپس کارهای مربوط به این مسیر به رنگ دیگری نمایش داده می‌شود.

برچسب ها: کنترل پروژه, گانت چارت, پروژه