• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • مدیریت پروژه‌ها
  • خطوط مبنا

خطوط مبنا

جهت کنترل تغییرات که در پروژه در حین پروژه رخ می‌دهد باید از خطوط مبنا (baseline) استفاده کرد. با استفاده از خطوط مبنا می‌توان وضعیت فعلی پروژه را با وضعیت پروژه در دوره‌های قبل مقایسه کرد. 
برای ایجاد خطوط مبنا باید به تب گانت چارت در پروؤه رفت و در آن قسمت دکمه خط مبنا را انتخاب کرد. پس از آن در سطر جدیدی که نمایش داده می‌شود دکمه جدید را زده و پس از انتخاب نام مناسب برای خط مبنا، خط مبنا را ایجاد کنید. 
همچنین می‌توانید خطوط مبنایی که قبلاً برای این پروژه تعریف شده است را انتخاب کنید. و تغییرات رخ داده را در ستون‌های مربوط به کارها در گانت چارت یا با مقایسه‌ی میله‌ی مربوط به هر کار مشاهده کنید.

baseline

برچسب ها: مدیریت پروژه, خطوط مبنا