• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • مدیریت پروژه‌ها
  • برد چابک

برد چابک

در سامانه مدیریت و کنترل پروژه ماژول جهت مدیریت پروژه بر اساس روش اسکرام وجود دارد. در این ماژول با استفاده از امکاناتی که وجود دارد می‌توان پروژه را به صورت چابک مدیریت کرد. پس از فعال سازی ماژول برد چابک برای هر پروژه تبی به این نام در پروژه فعال خواهد شد. برد چابک دارای قسمت‌های مختلفی است که هر یک ادامه بررسی می‌شود.

اسپرینت

برای تعریف اسپرینت بایستی دکمه اسپرینت جدید که در سمت چپ صفحه اصلی این ماژول وجود دارد؛ زده شود. پس از کلیک بر روی این دکمه فرمی نمایش داده می‌شود که شامل موارد ذیل است 
نام: نام اسپرینت مربوطه در این قسمت ثبت می‌شود 
هدف اسپرینت: در این فیلد هدفی که در این اسپرینت دنبال می‌شود ثبت می‌گردد
تاریخ شروع: تاریخ شروع اسپرینت در حال تعریف در این قسمت ثبت می‌شود 
تاریخ سررسید: تاریخ سررسید اسپرینت در حال تعریف در این قسمت ثبت می‌شود 
مایلستون: مایلستون مرتبط با این اسپرینت در این قسمت مشخص می‌شود و کارهای اسپرینت باید از کارهای مایلستون مربوطه انتخاب شود. 
نمایش کارهای بسته شد در چند روز قبل: در این قسمت مشخص می‌شود کارهای بسته شده تا چند روز بعد نمایش داده شوند.
جابجایی کارها: در این قسمت می‌توان مشخص کرد که کارها را جابجا شوند یا خیر

  • عدم جابجایی کارها
  • جابجایی کارها از اسپرینت انتخاب شده
  • جابجایی کارها از همه اسپرینت ها
    پس از تعریف اسپرینت می‌توان کارهای مختلف را به اسپرینت تخصیص داد. برای این مساله به صفحه هر اسپریت وارد شده و پس از آن از فهرست بکلاگ اسپرینت می‌توان هر کار به اسپرینت مربوطه تخصیص داد. برای تخصیص وضعیت‌های مختلفی وجود دارد (وضعیت‌های مربوط به اسپرینت را می‌توان در قسمت تنظیمات انجام داد) البته در هنگام تعریف کار نیز می‌توان مشخص کرد که کار مربوط به کدام اسپرینت است.

agile board3

بکلاگ محصول

در صفحه مربوط به برد چابک، دکمه‌ی بکلاگ محصول وجود دارد که با زدن آن می‌توان کارها را به دو قسمت بکلاگ محصول و بکلاگ اسپرینت تقسیم کرد. (کل کارها در ستون کارهای بکلاگ وجود دارد) و کارهایی که در قسمت بکلاگ اسپرینت وجود دارند کارهایی هستند که می‌توان به اسپرینت های مختلف تخصیص داد.

نمودارها

در قسمت نمودارها می‌توان burndown چارت هر اسپرینت را مشاهده کرد.

agile board1

تنظیمات ماژول

برای انجام تنظیمات ماژول می توان از تب تنظیمات پروژه وارد تنظیمات برد چابک شد یا از طریق صفحه مربوط به ماژول دکمه تنظیمات را زد. پس از وارد شدن به صفحه تنظیمات می توان گام های مربوط به اسپرینت‌های را مشخص کرد. برای مشخص کردن گام های اسپرینت‌ها لازم است که وضعیت هایی که اسپرینت شامل می شود و وضعیتی که به آن تغییر می کند و فردی که کار به وی واگذار می شود در این قسمت مشخص شود.
رتبه بندی کارها در این قسمت مشخص می شود که رتبه بندی کارها بر چه اساسی انجام شود
انتخاب فیلد سفارشی پروژه برای نمایش در کارها
استفاده از گردش کار در اسپرینت‌ها

agile board2

برچسب ها: مدل اسکرام, چابک, اسکرام