• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • مدیریت منابع مالی
  • بودجه پروژه

بودجه پروژه

در سامانه مدیریت پروژه می‌توان برای پروژه‌ها بودجه تعریف کرد. با استفاده از امکانات ماژول بودجه می‌توان کلیه‌ی هزینه‌ها و درآمدهای پروژه برنامه ریزی و کنترل کرد. همچنین بودجه در بخش واقعی و برنامه ریزی شده در دسترس است. بودجه در سطوح مختلف کار، مایلستون و پروژه در دسترس است.

budget

بودجه پروژه

برای مشاهده بودجه کل پروژه باید به تب بودجه در هر پروژه وارد شد در این قسمت می‌توان خلاصه عملکرد بودجه‌ی پروژه را مشاهده کرد. در صفحه بودجه با کلیک بر روی اعداد موارد مختلف (هزینه‌ها و درآمدها) می‌توان جزئیات مربوط به هر یک را مشاهده کرد. همچنین در انتهای این صفحه وضعیت بودجه زیرپروژه های این پروژه نیز نمایش داده می‌شود.
در این صفحه نیز می‌توان برای پروژه درآمد یا هزینه ثبت کرد. برای ثبت درآمد یا هزینه باید روی یکی از دکمه‌های درآمد جدید یا هزینه جدید که در سمت چپ این صفحه قرار دارد کلیک کرد. پس از آن فرمی نمایش داده می‌شود که شامل موارد ذیل است
عنوان: عنوان مربوط به درآمد یا هزینه
تاریخ: تاریخ مربوط به درآمد یا هزینه
مبلغ بدون VAT: مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده
VAT: درصد مالیات بر ارزش افزوده
مبلغ کل: کل مبلغ شامل مالیات
تکرار شدن: نوع تکرار شدن درآمد یا هزینه
در صورتی که در پروژه بودجه برنامه ریزی شده نیز فعال باشد، می‌توان نوع هزینه یا درآمد را از طریق تب‌ها به صورت برنامه ریزی شده یا واقعی انتخاب کرد. همچنین در قسمت برنامه ریزی شده گزینه زیر نیز وجود دارد
کپی به واقعی: در صورت فعال بودن این گزینه، درآمد یا هزینه ثبت شده به صورت واقعی هم ثبت می‌شود.

budget1

بودجه کارها

در صورتی که بودجه برای کارها نیز فعال باشد می‌توان بودجه را در سطح کارها را هم برنامه ریزی و کنترل کرد. (فعال سازی این قسمت از طریق تنظیمات بودجه در دسترس است) برای مشاهده بودجه هر کار باید به صفحه مربوط به کار مراجعه کرد و همانند بودجه پروژه در این قسمت نیز می‌توان هزینه و درآمد ثبت کرد.

budget2

بودجه مایلستون‌ها

در صورتی که بودجه برای مایلستون‌ها نیز فعال باشد می‌توان بودجه را در سطح مایلستون‌ها را هم برنامه ریزی و کنترل کرد. (فعال سازی این قسمت از طریق تنظیمات بودجه در دسترس است) برای مشاهده بودجه هر مایلستون باید به صفحه مربوط به مایلستون مراجعه کرد و همانند بودجه پروژه در این قسمت نیز می‌توان هزینه و درآمد ثبت کرد.

هزینه‌های حقوق و دستمزد

در سامانه مدیریت پروژه هزینه‌های حقوق و دستمزد به صورت جداگانه ثبت و برنامه‌ریزی می‌شوند. تنظیمات مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد در قسمت تنظیمات بودجه ارائه می‌شود. به صورت کلی پس از انجام تنظیمات، دو روش کلی در مورد هزینه‌های حقوق و دستمزد وجود دارد که شامل موارد ذیل است.

  • روش اول ثبت کل هزینه‌ها به صورت مستقیم که در این صورت فقط یک عدد به عنوان هزینه‌های حقوق و دستمزد ثبت می‌گردد.
  • روش دوم محاسبه هزینه‌های حقوق و دستمزد با توجه به زمان‌های ثبت شده و برآوردی کارها است که تنظیمات و موارد دقیق آن در بخش تنظیمات بودجه ارائه می‌شود. در این روش برای مشاهده هزینه‌های حقوق دستمزد می‌توان روی مبلغ آن کلیک کرده و وارد صفحه‌ی جزئیات مربوطه شد.

budget3

برچسب ها: مدیریت پروژه, بودجه پروژه