• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • مدیریت دانش و مستندات
  • فایل‌ها

فایل‌ها

اگر می‌خواهید که کاربرها بتوانند فایل‌های پروژه را به‌طور مستقیم از سامانه مدیریت پروژه دانلود کنند، به ماژول فایل‌ها نیاز دارید. این ماژول تب فایل‌ها را به منوی پروژه اضافه می‌کند.

file1

هر بار که کاربری فایلی را دانلود می‌کند، مقدار D/L یک واحد افزایش می‌یابد. فایل‌ها را می‌توان در مایلستون‌ها یا مستقیماً در پروژه‌ها قرار داد. فهرست فایل‌ها را می‌توان بر اساس نام فایل، اندازه و تعداد دانلود طبقه‌بندی کرد. اگر شما بر روی گزینه فایل جدید کلیک کنید، فرمی مانند تصویر ‌زیر برای شما نمایان می‌شود. با استفاده از این فرم ساده می‌توانید فایل را در سامانه بار گزاری کنید تا در تب فایل‌ها قرار بگیرد.

file2