• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • مدیریت دانش و مستندات
  • اسناد

اسناد

در صورتی فعال بودن ماژول اسناد در پروژه، تبی به نام اسناد در هر پروژه وجود خواهد داشت. در این قسمت هر یک از افراد تیم پروژه با توجه به سطح دسترسی می‌تواند در برخی از دسته بندی سند بارگذاری کرده و فایل‌های برخی دیگر را مشاهده کند. (برای مشاهده تنظیمات دسترسی به پست مرتبط مراجعه کنید.)
ماژول اسناد از دو بخش کلی تشکیل شده است بخش اول اسنادی که در این ماژول بارگذاری شده است و دسته دوم مربوط به اسنادی است که پیوست کارها می‌باشد. در ادامه به بررسی هر یک از این موارد پرداخته می‌شود.

بارگذاری اسناد

برای بارگذاری اسناد در این ماژول لازم است دکمه سند جدید زده شود و پس از آن می‌توان فایل‌هایی که ذیل این سند وجود دارد انتخاب می‌شود. پس از آن دسته بندی سند هم انتخاب می‌شود و با کلیک دکمه‌ی ایجاد، سند مربوطه ایجاد خواهد شد.
در این ماژول می‌توان اسنادی که قبلاً ایجاد شده‌اند را ویرایش کرد. فایل‌های جدیدی را به آن‌ها افزود یا به فایل‌های موجود ورژن اضافه کرد. برای چنین مواردی کافی است روی دکمه ویرایش هر سند یا افزودن فایل مربوط به هر سند کلیک کرد.
برای افزودن نسخه جدید به هر یک از فایل‌های مربوط به اسناد لازم است که روی دکمه‌ی افزودن نسخه جدید به این سند باید کلیک کرد.

document2

اسناد پیوست

در این قسمت کلیه‌ی فایل‌هایی که ذیل کارها و اسناد در این قسمت نمایش داده می‌شود و قابل فیلتر کردن است.

document1

برچسب ها: مدیریت پروژه, مدیریت اسناد