• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • مدیریت ارتباطات و هماهنگی‌ها
  • مخاطبین

مخاطبین

در سامانه مدیریت پروژه امکان ثبت مخاطبین سازمان وجود دارد. این ماژول به صورت کلی و برای هر پروژه در دسترس است. در این ماژول امکان ثبت انواع مخاطبین، گروه‌های مخاطبین و وارد کردن مخاطبین وجود دارد. در ادامه به بررسی هر یک پرداخته می‌شود.

انواع مخاطبین

مخاطبینی را که در سیستم ثبت می‌شوند می‌توان به انواع مختلف دسته بندی کرد. انواع مخاطبین می‌تواند شامل موارد کاربران، رزومه‌های دریافتی، شرکت‌ها و ... باشد. برای مشاهده‌ی انواع مخاطبین باید در صفحه‌ی مربوط به ماژول مخاطبین دکمه‌ی نوع مخاطبین را کلیک کرد. در صفحه‌ی نمایش داده شده انواع مخاطبینی که در سیستم ثبت شده‌اند نمایش داده می‌شود.
برای ایجاد نوع مخاطب باید بر روی دکمه‌ی نوع مخاطب جدید کلیک کرد. پس از آن فرمی نمایش داده می‌شود که شامل موارد ذیل است. 
نام: نام مربوط به این نوع مخاطب در این قسمت مشخص می‌شود.
آیکون: آیکون مربوط به این نوع مخاطب در این قسمت مشخص می‌شود.
مقدار پیش‌فرض: در صورتی که این نوع مخاطب به صورت پیش‌فرض باشد باید این گزینه انتخاب شود.
فیلدهای استاندارد: فیلدهای استانداردی که مربوط به این نوع مخاطب است در این قسمت انتخاب می‌شود.
فیلدهای سفارشی: فیلدهای سفارشی که مربوط به این نوع مخاطب است در این قسمت انتخاب می‌شود.

contact1

گروه‌های مخاطبین

مخاطبینی که در سامانه ثبت می‌شوند را می‌توان به گروه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. (در هر گروه از مخاطبین مخاطبین با انواع مختلف وجود دارند). به عنوان مثال گروه‌های مشتریان، همکاران و ... می‌توانند وجود داشته باشند. البته گروه‌ها را نیز می‌توان به پروژه‌ها نیز تخصیص داد. 
برای مشاهده و تعریف گروه‌های مخاطبین تعریف‌شده باید روی دکمه‌ی گروه مخاطبین کلیک کرد. پس از ورود به صفحه گروه مخاطبین می‌توان گروه‌های تعریف‌شده را مشاهده کرد و برای تعریف گروه جدید نیز باید روی دکمه‌ی گروه جدید کلیک کرد. پس از کلیک بر روی این دکمه فرمی نمایش داده می‌شود که باید در آن نام گروه جدید را تعریف کرد. در این قسمت اگر گزینه‌ی آیا مخاطب عمومی است؟انتخاب شود، این گروه به عنوان گروه عمومی نمایش داده می‌شود.

ثبت مخاطب

با توجه به توضیحات ارائه شده در ابتدای مطالب می‌توان مخاطبین را در هر پروژه یا به صورت عمومی ثبت کرد. به صورت کلی برای ثبت مخاطب از زیرمنوی م*خاطب جدید* از قسمت مخاطبین در منوی بیشتر یا در قسمت مخاطبین با کلیک بر روی دکمه‌ی مخاطب جدید کلیک کرد. همچنین می‌توان در پروژه‌هایی که در آن‌ها ماژول مخاطبین فعال است، با ورود به تب این ماژول با کلیک بر روی دکمه‌ی مخاطب جدید در پروژه‌ی مربوطه مخاطب ثبت کرد. 
پس از کلیک بر روی دکمه‌ی مخاطب جدید فرمی نمایش داده می‌شود که شامل قسمت‌های مختلفی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود. 
نوع مخاطب: در این قسمت از بین انواع مخاطبین باید یک مورد به عنوان نوع مخاطب انتخاب شود. 
فیلدهای استاندارد و سفارشی: قسمت‌های بعد فیلدهای استاندارد و سفارشی مربوط به این نوع نمایش داده می‌شود. 
افزودن سایر ویژگی‌ها: در این قسمت می‌توان سایر فیلدهای مربوط به این نوع مخاطب را جهت تکمیل انتخاب کرد.
مراجع: در این قسمت اگر مخاطب حاضر با سایر مخاطبین در ارتباط است می‌توان مخاطب‌های مربوطه را انتخاب کرد. 
گروه‌ها: گروه‌هایی که مخاطب عضو آن‌ها در این قسمت مشخص می‌شود
آیا مخاطب عمومی است؟: در صورت که این گزینه فعال باشد. مخاطب جز مخاطبین عمومی دسته‌بندی می‌شود. 
مخاطب محرمانه: در صورت که این گزینه فعال باشد. مخاطب جز مخاطبین محرمانه دسته بندی می‌شود.
افزودن مخاطبین من: در صورت فعال بودن این گزینه، مخاطب جز مخاطبین کاربر هم نمایش داده می‌شود. 
پرداخت کننده VAT در کشورهای: می‌توان کشورهایی را که مالیات از آن‌ها در مورد این مخاطب پرداخت می‌شود، در این قسمت انتخاب کرد و تاریخ اعتبار آن‌ها را نیز مشخص کرد.

contact2

ویرایش مخاطبین

برای ویرایش هر یک از مخاطبین که در سیستم ثبت شده‌اند می‌توان بر روی آن کلیک کرد و در این قسمت مخاطب موجود را ویرایش کرد. در این صفحه گزینه‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
در قسمت بیشتر موارد مختلفی وجود دارد که شامل افزودن به پروژه، ارسال مخاطب از طریق ایمیل، مخاطبین مرتبط، افزودن به گروه و حذف وجود دارد که با استفاده از هر کدام می‌توان عملیات مربوطه را انجام داد. 
در صفحه هر مخاطب نیز بخشی به عنوان نظرات وجود دارد که کاربران مختلف با زدن دکمه افزودن نظر می‌توانند به هر یک از مخاطبین نظر اضافه کنند.

وارد کردن مخاطبین

می‌توان مخاطبین را از طریق فایل csv وارد سامانه کرد. برای استفاده از این قسمت لازم است که دکمه وارد کردن مخاطبین انتخاب شود. پس از آن باید انکدینگ مربوط به فایل مربوطه انتخاب شود و از این طریق می‌توان مخاطبین را در سامانه وارد کرد.

برچسب ها: هماهنگی, مخاطبین