• صفحه نخست
  • سامانه مدیریت پروژه
  • راهنمای کاربران سامانه
  • مدیریت ارتباطات و هماهنگی‌ها
  • تقویم جلسات

تقویم جلسات

علاوه بر امکان تعریف کارهای مختلف در سامانه مدیریت پروژه می‌توان جلسات را به صورت جداگانه تعریف کرد. با استفاده از این امکان، می‌توان افراد مختلف را به جلسه دعوت کرد و هر یک از افراد حضور خود در جلسه را تأیید یا رد کنند. 
برای دسترسی به ماژول جلسات کافی از منوی بیشتر گزینه‌ی تقویم جلسات انتخاب شود. پس از انتخاب این گزینه نمایی به صورت تقویمی به کاربر نمایش داده می‌شود. در این صفحه گزینه‌ها و منوهای زیر وجود دارد که در ادامه به تفکیک مورد برسی قرار می‌گیرد. 
تقویم: در این قسمت تقویم‌هایی برای نمایش نیاز است می‌توان از این قسمت انتخاب کرد. به عنوان مثال تقویم کارها، تقویم جلسات، مایلستون ها و ... را می‌توان برای نمایش در تقویم انتخاب کرد. 
در دسترس بودن کاربران: در این قسمت می‌توان هر یک از کاربران دلخواه را جهت نمایش تقویم‌های مدنظر، انتخاب کرد. 
بازه نمایش تقویم: در این قسمت می‌توان انتخاب کرد که تقویم به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه نمایش داده شود.

تعریف جلسات

برای تعریف جلسات کافی است در زمان مورد نظر روی تقویم کلیک کرد. پس از آن، فرمی نمایش داده می‌شود که در آن اطلاعات دقیق جلسه ثبت می‌شود. موارد ذیل در این فرم وجود دارد. 
نام: موضوع اصلی جلسه در این قسمت ثبت می‌شود
زمان: زمان دقیق جلسه در این قسمت تعریف می‌شود. که شامل تاریخ و ساعت شروع و پایان می‌باشد. همچنین با انتخاب دکمه تمام روز، کل روز به این جلسه اختصاص داده می‌شود.
مکان: مکانی که قرار است جلسه در آن برگزار شود در این قسمت ثبت می‌گردد.
اتاق جلسه: از بین اتاق‌های جلسه‌ای که در سیستم تعریف شده است انتخاب می‌شود.
بررسی در دسترس بودن: با کلیک بر روی این دکمه بررسی می شود در زمان انتخاب شده اتاق جلسه به جلسه ی دیگری تخصیص داده شده است یا نه لازم به ذکر است از زیرمنوی در دسترس بودن اتاق نیز می توان وضعیت کلی هر یک اتاق های جلسات تعریف شده در سیستم را مشاهده کرد.
پروژه: پروژه‌ای که جلسه به آن مربوط است انتخاب می‌شود
توضیحات: توضیحات کلی در مورد جلسه در این قسمت انتخاب می‌شود.
تکرار شدن: در صورتی که جلسه تکرار می‌شود در این قسمت می‌توان تنظیمات تکرار شدن جلسه، انتخاب شود.
کاربران: کاربرانی که در جلسه حاضر هستند در این قسمت انتخاب می‌شوند. برای این کاربران ایمیل ارسال می‌شود و می‌توانند حضور خود در جلسه را تأیید را رد کنند.
آدرس ایمیل: در صورتی که نیاز به اطلاع رسانی به فردی خارج از سازمان است، در این قسمت ایمیل فرد ثبت می‌گردد.
شامل من: این گزینه سبب انتخاب فرد به عنوان یکی از اعضای جلسه می‌شود.

تأیید کردن حضور در جلسه

هر یک از افرادی که به عنوان حضار جلسه انتخاب شده‌اند می‌توانند با ورود به تقویم جلسات، و انتخاب جلسه‌های مربوط به خود، حضور خود را در جلسه تأیید را رد کنند همچنین می‌توانند افرادی که تاکنون حضور خود را تأیید یا رد کرده‌اند را مشاهده کنند.
بررسی جلسات کاربران: برای بررسی جلسات به تفکیک کاربران می‌توان می‌توان از زیرمنوی مربوط به تقویم جلسات، جلسات بر اساس کاربران را انتخاب کرد

برچسب ها: تقویم جلسات